Raseborgs onsdagsträning, Undermalm, Tenala, 2.6.2021

Raseborgs onsdagsträningar för första gången i år som kvällsträning med Emit-stämpling! Detta är nu möjligt efter att regionförvaltningsverket lättat på coronarestriktionerna. OBS: startgrupper och hygienföreskrifter nedan! Orientering på egen hand 3–6.6.2021: kolla parkeringsinfo nedan.

Adress för parkeringen är Ovanmalmsvägen 100, på parkeringsplats finns en kontrollskärm.
Tilläggsinformation för egenhandsorientering: (1) parkering på gården/åkerkanten 100 m nordöst från målet; (2) ta dig gärna rakt genom skogen till k-punkten (avstånd till huset som ligger nära k).

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18; pris för alla andra 7 €. Banorna och skalorna: A 6,5 km 1:10000, B 4,5 km 1:10000 & 1:7500, C 3,3 km 1:7500 och D 1,9 km 1:7500. Banläggare är Kristian Forsell.

Detta är också första deltävlingen i OK Raseborgs juniorcup 2021: alla föreningens medlemmar upp till 16 som deltar får juniorcuppoäng. Denna träning ingår också i onsdagscupens Emit-serie (inga veckans bana-/Liveloxpoäng denna gång). Livelox tillgänglig hela veckan (OBS: sluttiderna med gps kan variera en aning om man jämför med Emit-tidtagningen, som är exaktare).

Observera följande restriktioner och regler:

Enligt regionförvaltningsverket får vid hobbyverksamhet för vuxna och allmänna tillställningar i Raseborg just nu högst 50 personer sammankomma utomhus. Vi bör därför försäkra oss om att mängden personer som samtidigt uppehåller sig vid inläsning, start, mål och parkering inte överskrider den tillåtna. För undvikande av smittorisk kommer vi på inrådan av Raseborgs stads ledande läkare att gå tillväga på följande sätt:

 • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
 • Vi rekommenderar förhandsanmälan via Rastilippu så att vi kan precisera arrangemangen om det kommer många deltagare. (Vår uppskattning av mängden deltagare baserar sig på erfarenheter av många tidigare år.)
 • Kartorna för onsdagsträningen finns dock endast på plats i Undermalm, inte i Rastilippu.
 • Vi rekommenderar att man anländer enligt följande tidtabell, så att vi får naturliga startgrupper:
  • kl. 16.45–17.30 deltagare vars släktnamn som börjar på A–J
  • kl. 17.30–18.15 släktnamn börjande på K–Q
  • kl. 18.15–19.00 släktnamn börjande på R–Ö
  • På det här sättet undviker vi köbildning och försäkrar oss om att det inte är för många på plats samtidigt. En familj med flera släktnamn kan komma på en gång, och det är möjligt att avvika från den angivna tiden om man har en giltig orsak (t.ex. jobb), men för undvikande av onödiga risker ber vi att ni inte utnyttjar denna möjlighet bara av bekvämlighetsskäl.
 • Vid ankomst, följ parkeringsanvisningen för din grupp. Olika parkeringar för olika tider!
 • När ni stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det är inte tillåtet att stanna upp för längre konversationer.
 • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får naturligtvis användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
 • Funktionärerna vid kassa, inläsning och resultatservice skyddas av en plastvägg och säkerhetsavstånd. Köplatserna med säkerhetsavstånd är markerade.
 • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
 • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det i bilen, inte vid resultatservicen.
 • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på onsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Orientering på egen hand (tosö):

Träningen är öppen för egenhandsorientering från torsdag morgon till söndag eftermiddag. Kontrollerna tas bort på söndagen fr.o.m. kl. 15.00. Vid egenhandsorientering ansvarar arrangörerna inte för att alla kommer bort från skogen: vi rekommenderar att man tar med en telefon om man går ut ensam och att man meddelar sina anhöriga att man gått och orientera. Kartor för egenhandsorientering fås antingen från Undermalm på onsdag kväll eller fr.o.m. torsdag morgon från lådan i Västerby eller som pdf från Rastilippu, samma priser som på onsdagen. Kom ändå inte till Undermalm bara för att hämta kartor om ingen i familjen är på väg ut i skogen på onsdag kväll.

Observera: (1) parkering på gården/åkerkanten ca 100 m nordöst från målet; (2) ta dig gärna rakt genom skogen till k-punkten (och respektera avståndet till huset som ligger nära k).

Kom också ihåg egenhandsorienteringen i Risten, Ingå, som tar slut först söndagen den 6 juni, och egenhandsorienteringen i Fiskars, som börjar måndagen den 7 juni. Onsdagsträning med Emit-tidtagning igen 16.6 i Vahrs, Ingå, om restriktionerna tillåter.

Välkomna och träna i den fina försommarskogen!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mera information ger kontaktperson Kristian Forsell, 044 264 9067, kristian.forsell59@gmail.com