Raseborgs onsdagsträning, sprint, Fiskars bruk, torsdag 9.9.2021

Raseborgs onsdagsträningar fortsätter undantagsvis på torsdagkvällen vid Verkstadsgården (Paja-aukio) i Fiskars bruk. Den här gången ingen orientering på egen hand.

Torsdag kväll den 9 september hålls en sprintorienteringsträning i Fiskars bruk, start och mål på Verkstadsgården. Starten är öppen kl. 17.00-19.00, och man får starta endast under de nämnda tiderna. Den här gången erbjuder vi inte egenhandsorientering efteråt. För att vara sprintterräng i Nyland erbjuder Fiskars bruk ovanligt stora höjdskillnader. Även om terrängen är parkliknande, frodig och grön behöver man inte springa i skogen på dessa banor: terrängen består av grusvägar, grusbelagda lättrafikleder och trottoarer, mer eller mindre välskötta gräsmattor, träbroar och, beroende på vägval, möjligen några korta skogsstigar. På längre banorna finns det en vägvalslabyrint som fungerar bra med länktossor, även om orienteringsskor med nabbar kan vara bra att ha om det är fuktigt eller om det regnar. De kortare banorna är idealiska för yngre barn: parken vid Fiskarsån en fin och trafiksäker miljö för att lära sig orientering på raka banor, antingen med eller utan följeslagare.

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18 år; pris för alla andra 7 €. Banorna är A 3,8 km, B 2,8 km, C 2,3 km, D 1,4 km och E 1,2 km via den kortaste tillåtna rutten. Skalorna är A & B 1:4000, C 1:4000 & 1:3000 och D & E 1:3000. Banläggare är Jouko Nurmiainen. Emit-stämplar, normala kontrollskärmar och koder.

Vägvisning börjar från väg 104 vid Hotell Tegel i södra delen av Fiskars bruk. Vägen från 104:an är smal: kör försiktigt och se upp för orienterare!

Detta evenemang ingår också i OK Raseborgs onsdagscups Emit-serie (inga veckans bana-/Liveloxpoäng denna gång) och i OK Raseborgs juniorcup. Livelox tillgänglig (OBS: sluttiderna med gps kan variera en aning om man jämför med Emit-tidtagningen, som är exaktare).

Observera följande restriktioner och regler:

För undvikande av coronasmittorisk kommer vi att gå till väga på följande sätt under kvällsevenemanget:

  • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
  • När du stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det rekommenderas att man inte stannar för längre konversationer.
  • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får gärna användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
  • Håll i mån av möjlighet avstånd också till funktionärerna vid kartförsäljningen och i resultatservicen. Kom ihåg avstånd också i kö.
  • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
  • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det hellre i bilen, inte vid resultatservicen.
  • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på torsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Den här gången ingen orientering på egen hand.

Kom även ihåg egenhandsorienteringen i Sjundeå må 6.9 – sö 19.9 och även nästa veckas onsdagsträning 15.9 i Snappertuna vid Raseborgs slott.

Välkomna och orientera sprint i det idylliska Fiskars bruk!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information Jouko Nurmiainen, 050 5181178, jouko.nurmiainen@gmail.com