Raseborgs onsdagsträning, Rävnäs, Österby, 11.8.2021

Raseborgs onsdagsträningar fortsätter med en kvällsträning med Emit-stämpling 11.8, starttiderna kl. 17–19. Den här gången ingen orientering på egen hand.

På onsdagen den 11 augusti hålls en öppen onsdagsträning i Rävnäs, Österby. Start mellan kl. 17.00 och 19.00, Emit-stämpling. OBS! Endast möjlighet till start dessa tider, ingen egenhandsorientering efteråt! Området är säkert bekant från tidigare år: fina berg i dagen och branta, finskurna sluttningar; senast har vi tränat här i slutet av mars / början av april 2020. På barnbanorna (aktuella för föreningens egen juniorcup) finns det en hel del stigar. Banorna och terrängen borde lämpa sig fint för alla åldrar – välkommen med!

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18; pris för alla andra 7 €. Banorna är: A 6,5 km, B 4,3 km, C 2,9 km, D 1,9 km och E 1,3 km. Banläggare är Ove Forsström. OBS: Emit-stämplar, normala kontrollskärmar och koder.

Detta evenemang ingår också i OK Raseborgs onsdagscups Emit-serie (inga veckans bana-/Liveloxpoäng denna gång) och i OK Raseborgs juniorcup. Livelox tillgänglig (OBS: sluttiderna med gps kan variera en aning om man jämför med Emit-tidtagningen, som är exaktare).

Observera följande restriktioner och regler:

För undvikande av coronasmittorisk kommer vi att gå till väga på följande sätt under kvällsevenemanget:

  • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
  • När du stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det rekommenderas att man inte stannar för längre konversationer.
  • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får gärna användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
  • Håll i mån av möjlighet avstånd också till funktionärerna vid kartförsäljningen och i resultatservicen. Kom ihåg avstånd också i kö.
  • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
  • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det hellre i bilen, inte vid resultatservicen.
  • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på onsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Den här gången ingen orientering på egen hand.

Kom även ihåg egenhandsorienteringen vid Flacksjö simstrand, Pojo, som tar slut först söndagen den 15 augusti, och egenhandsorienteringen i Pitkälammi, Kisko, som börjar måndagen den 16 augusti. Onsdagsträning med Emit-tidtagning igen 25.8 i Högsand, Lappvik.

Välkomna och orientera i den fina och varierande terrängen med berg i dagen!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information Benny Forsström, 040 5013519, benny.forsstrom@gmail.com