Raseborgs onsdagsträning, Raseborgs slott, Snappertuna, 15.9.2021

Raseborgs onsdagsträningar fortsätter med en Emit-kvällsträning i Snappertuna vid Raseborgs slott 15.9, starttiderna kl. 17–18.30. Den här gången ingen orientering på egen hand.

Onsdagen den 15 september hålls sommarsäsongen 2021:s sista vanliga öppna onsdagsträning vid Raseborgs slott i Snappertuna. Start mellan kl. 17.00 och 18.30. Solen går ned redan ca kl. 19.45, och vi rekommenderar att man planerar sin egen tidtabell så att man siktar på att komma tillbaka från skogen senast en halvtimme innan det börjar bli mörkt, så att man har en trygg marginal om det händer någonting överraskande i skogen, om banan visar sig vara svår eller om man får söka sina kontroller överraskande länge. Det bästa är att starta så snabbt som möjligt efter kl. 17: på det sättet hinner man njuta av den vackra skogen i lugn och ro.

Den här gången A-, B- och C-banorna erbjuder mycket fina skogs- och bergområden på den sydvästra sidan om ån vid det historiska och idylliska Raseborgs slott. De kortare banorna D och E innebär mer parkliknande orientering riktigt nära slottet på östra sidan av ån. Kartskalorna varierar enligt banan från 1:10000 till 1:5000.

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18; pris för alla andra 7 €. Banorna är A 5,7 km, B 4,4 km, C 3,3 km, D 1,7 km och E 1,2 km. Banläggarna är Jan Täppinen & Marcus Barman (banorna A, B och C) och Jonna Öblom (banorna D och E). Emit-stämplar, normala kontrollskärmar och koder.

Vägvisning börjar från väg 1050 från korsningen till Raseborgs slott.

Detta evenemang ingår också i OK Raseborgs onsdagscups Emit-serie (inga veckans bana-/Liveloxpoäng denna gång). Livelox tillgänglig (OBS: sluttiderna med gps kan variera en aning om man jämför med Emit-tidtagningen, som är exaktare).

Observera följande restriktioner och regler:

För undvikande av coronasmittorisk kommer vi att gå till väga på följande sätt under kvällsevenemanget:

  • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
  • När du stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det rekommenderas att man inte stannar för längre konversationer.
  • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får gärna användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
  • Håll i mån av möjlighet avstånd också till funktionärerna vid kartförsäljningen och i resultatservicen. Kom ihåg avstånd också i kö.
  • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
  • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det hellre i bilen, inte vid resultatservicen.
  • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på onsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Den här gången ingen orientering på egen hand.

Kom även ihåg egenhandsorienteringen i Sjundeå som fortsätter ändå till söndagen 19.9 och nattmotionsorienteringen och OK Raseborgs nattorienteringsmästerskapstävling som arrangeras på onsdagen den 22 september vid Källviken i Leksvall, Ekenäs.

Välkomna och orientera i närheten av vår förenings symbolbyggnad!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information Jan Täppinen, 040 5741760, jan.tappinen@gmail.com