Raseborgs onsdagsträning & OK Raseborgs klubbmästerskap, Källviken, Leksvall/Ekenäs, 28.7.2021

Raseborgs onsdagsträningar fortsätter med en kvällsträning med Emit-stämpling 28.7, starttiderna kl. 17–19. Den här gången ingen orientering på egen hand. I samband med träningen också OK Raseborgs klubbmästerskap i dagorientering 2021. Också Suunnistajan Kauppa är på plats.

Inkommande onsdag (28.7) hålls föreningens klubbmästerskap och samtidigt en öppen onsdagsträning vid Källviken i Leksvall. Vägvisning från Leksvallvägen, ca 800 m från Dagmarsparken (Källviken) mot Skogby. Start mellan kl. 17.00 och 19.00, Emit-stämpling. OBS! Endast möjlighet till start dessa tider, ingen egenhandsorientering efteråt! Starttiderna är valfria men arrangörerna ser till att två deltagare på samma bana inte startar för nära varandra.

Området är helt nytt för orientering, och kartan, som i sin helhet ritats 2021, är den första över platsen. Terrängen varierar från väldigt öppen tallskog till småskurna mindre bergsområden. På en del av området har avverkningar skett men till största delen är framkomligheten god eller mycket god. För barnbanorna finns det en hel del stigar och övriga ledstänger. Höjdskillnaderna är, med undantag för sluttningarna i östra delen av området, måttliga.

Suunnistajan kauppa kommer till platsen med sin försäljningsbil. Platsen för träningen är rymlig och det finns bra möjlighet att hålla avstånd. Kom ihåg att hålla avstånd även då ni köar till anmälning/avläsning! Banorna och terrängen borde nu lämpa sig fint för alla åldrar så vi hoppas på rikligt deltagande!

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18; pris för alla andra 7 €. Banorna och klassindelning för klubbisen (utomstående får naturligtvis välja sin bana fritt): A-bana 7,0 km H21, H35, H40, H20; B-bana 5,5 km H45, H50, H55, H18, D21, D35; C-bana 4,4 km H60, H65, H70, H16, D40, D45, D50, D20; D-bana 3,4 km H75, D55, D60, D65, D18, D16; E-bana 2,4 km H80, H85, H14, D70, D75, D14; F-bana 1,5km H12, H10, D12, D10. Banläggare är Sune Forsström. OBS: Emit-stämplar, normala kontrollskärmar och koder.

Detta evenemang ingår också i OK Raseborgs onsdagscups Emit-serie (inga veckans bana-/Liveloxpoäng denna gång) och i OK Raseborgs juniorcup. Livelox tillgänglig (OBS: sluttiderna med gps kan variera en aning om man jämför med Emit-tidtagningen, som är exaktare).

Observera följande restriktioner och regler:

För undvikande av coronasmittorisk kommer vi att gå till väga på följande sätt under kvällsevenemanget:

  • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
  • När du stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det rekommenderas att man inte stannar för längre konversationer.
  • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får gärna användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
  • Håll i mån av möjlighet avstånd också till funktionärerna vid kartförsäljningen och i resultatservicen. Kom ihåg avstånd också i kö.
  • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
  • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det hellre i bilen, inte vid resultatservicen.
  • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på onsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Den här gången ingen orientering på egen hand.

Kom även ihåg egenhandsorienteringen i Märsan, Hangö, som tar slut först söndagen den första augusti, och egenhandsorienteringen i Flacksjö, Pojo, som börjar måndagen den andra augusti. Dessutom har vi ett specialevenemang – motionsorientering på sprintkarta – i samband med den nationella sprinttävlingen i Ekenäs söndagen den första augusti. Onsdagsträning med Emit-tidtagning igen 11.8 i Rävnäs, Österby.

Välkomna och orientera i den fina och varierande terrängen med berg i dagen!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information Benny Forsström, 040 5013519, benny.forsstrom@gmail.com