Raseborgs onsdagsträning (natt) & OK Raseborgs mästerskap i nattorientering, Skogby, Ekenäs, 22.9.2021

Välkomna på OK Raseborgs klubbmästerskap och öppen träning i nattorientering i Skogby, inkommande onsdag (22.9). TC och parkering längs gamla landsvägen (Leksvallvägen), ca 3 km från Källviken mot Skogby (i närheten av Skogby sportplan). Avstånd från TC till start ca 200 m. Fri start mellan kl. 20.20 och 21.20. Ingen egenhandsorientering före eller efter (OBS! Ingen släpps ut i skogen före 20.20!). Emit-stämpling.

Klasser och preliminära banlängder: A-bana 5,9 km: H21, H40; B-bana 4,5 km: H50, H60, H18, D21, D40; C-bana 3,5 km: H70, H16, D50, D18; D-bana 2,5 km: H80, H14, D60, D70, D16, D14; E-bana: 1,5 km: H12, H10, D12, D10.

Terrängen är till vissa delar densamma som vid sommarens klubbmästerskap i dagorientering, men ca hälften är ett helt nyritat område där det tidigare inte funnits orienteringskarta. Framkomligheten är till största delen mycket god och höjdskillnaderna måttliga. Sätt lamporna på laddning och kom med och upplev höstens fina nattorienteringsförhållanden. Om man känner sig osäker på nattorientering går det givetvis också bra att bege sig ut parvis på den öppna träningen!

Kartavgift 7 € per orienterare, OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar samt alla under 18 år gratis. Kontant, förhandsbetalning på Rastilippu, motionssedlar eller ePassi.

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information Benny Forsström, 040 5013519, benny.forsstrom@gmail.com