Raseborgs onsdagsträning, Kvarnsjö, Fiskars, 1.9.2021

Raseborgs onsdagsträningar fortsätter med en kvällsträning med Emit-stämpling 1.9, starttiderna kl. 17–19. Den här gången ingen orientering på egen hand.

Onsdagen den 1 september hålls en öppen onsdagsträning vid Kvarnsjö norr om Fiskars bruk. Start mellan kl. 17.00 och 19.00. Vi rekommenderar att de som vill springa A- eller B-banan startar senast kl. 18.30. Emit-stämpling. OBS! Möjlighet till start endast dessa tider, i motsats till vad som uppgetts tidigare ingen egenhandsorientering efteråt! På veckoslutet tränas jakthundar i terrängen, och vi vill inte störa dem!

På onsdag kväll erbjuds de bästa bitarna av FM-finalkartan från 2019 i skogen väster om Kvarnträsk och Lutsjö i Fiskars. Särskilt A- och B-banorna sträcker sig över finskurna berg i dagen där noggrannhet är viktigt även om man kan springa hårt mellan vissa kontroller. På de längre banorna kan man alltså träna rytmväxlingar, medan de kortare har ledstänger för mindre erfarna orienterare. Observera att det i terrängen finns några nya hygge som inte är på kartan. Banorna är lagda så att kontrollerna inte är på dessa områden och avverkningen inte avsevärt påverkar orienteringen. På A-banan erbjuder vi denna gång utöver kartan i 1:10000 även skalan 1:15000 för dem som vill träna för FM i långdistans om några dagar eller ultralånga FM i oktober.

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18; pris för alla andra 7 €. Banorna är A 6,2 km, B 4,8 km, C 2,9 km och D 1,9 km. Banläggare är Rami Heikkonen. OBS: Emit-stämplar, normala kontrollskärmar och koder.

Vägvisning börjar från väg 104 ca 2 km norr om Fiskars bruk. Vägen från 104:an är smal: kör försiktigt!

Detta evenemang ingår också i OK Raseborgs onsdagscups Emit-serie (inga veckans bana-/Liveloxpoäng denna gång). Livelox tillgänglig (OBS: sluttiderna med gps kan variera en aning om man jämför med Emit-tidtagningen, som är exaktare).

Observera följande restriktioner och regler:

För undvikande av coronasmittorisk kommer vi att gå till väga på följande sätt under kvällsevenemanget:

  • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
  • När du stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det rekommenderas att man inte stannar för längre konversationer.
  • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får gärna användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
  • Håll i mån av möjlighet avstånd också till funktionärerna vid kartförsäljningen och i resultatservicen. Kom ihåg avstånd också i kö.
  • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
  • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det hellre i bilen, inte vid resultatservicen.
  • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på onsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Den här gången ingen orientering på egen hand.

Kom även ihåg egenhandsorienteringen i Sjundeå som börjar måndagen den 6 september, och kvällssprinten som arrangeras undantagsvis på torsdagen den 9 september i Fiskars bruk.

Välkomna och orientera i den fina berg i dagen-terräng i Fiskars!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information Kimmo Mäki, 050 3507509, kimmo.maki@ljunghed.fi