Raseborgs onsdagsträning, Högsand, Lappvik, 25.8.2021

Raseborgs onsdagsträningar fortsätter med en kvällsträning med Emit-stämpling 25.8, starttiderna kl. 17–19. Den här gången ingen orientering på egen hand.

Onsdagen den 25 augusti hålls en öppen onsdagsträning i Högsand, Lappvik. Start mellan kl. 17.00 och 19.00, Emit-stämpling. OBS! Möjlighet till start endast dessa tider, ingen egenhandsorientering efteråt! Området är säkert bekant från tidigare år: snabblöpt moterräng där regnet distraherar orienteraren betydligt mindre än på andra ställen. Åsar, gropar, löpgravar och lättlöpta öppna områden. Särskilt på barnbanorna (aktuella för föreningens egen juniorcup) finns mycket stigar. Banorna och terrängen lämpar sig för alla åldrar – välkommen med!

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18; pris för alla andra 7 €. Banorna är A 6,5 km, B 4,7 km, C 3,5 km, D 2,7 km och E 1,5 km. Banläggarna är Bengt, Frida och Viggo Fagerlund. OBS: Emit-stämplar, normala kontrollskärmar och koder.

Parkering enligt vägvisning på parkeringsplatsen för Högsands badstrand, Koverharvägen 110.

Detta evenemang ingår också i OK Raseborgs onsdagscups Emit-serie (inga veckans bana-/Liveloxpoäng denna gång) och i OK Raseborgs juniorcup. Livelox tillgänglig (OBS: sluttiderna med gps kan variera en aning om man jämför med Emit-tidtagningen, som är exaktare).

Observera följande restriktioner och regler:

För undvikande av coronasmittorisk kommer vi att gå till väga på följande sätt under kvällsevenemanget:

  • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
  • När du stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det rekommenderas att man inte stannar för längre konversationer.
  • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får gärna användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
  • Håll i mån av möjlighet avstånd också till funktionärerna vid kartförsäljningen och i resultatservicen. Kom ihåg avstånd också i kö.
  • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
  • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det hellre i bilen, inte vid resultatservicen.
  • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på onsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Den här gången ingen orientering på egen hand.

Kom även ihåg egenhandsorienteringen vid Pitkälammi, Kisko, som tar slut först söndagen den 29 augusti, och onsdangsträningen den 1 september samt egenhandsorienteringen den 2-5 september vid Kvarnsjö, Fiskars.

Välkomna och orientera i den fina tallmoskogen i Lappvik!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information Björn-Erik Wickholm, 040 5056507, b-e.wickholm@pp.inet.fi