Raseborgs onsdagsträning, Fagervik/Sågars, Ingå, 30.6.2021

Raseborgs onsdagsträningar fortsätter med en kvällsträning med Emit-stämpling 30.6, starttiderna kl. 17–19. Denna gång är banorna öppna bara på onsdagkvällen, ingen orientering på egen hand.

Start, mål och parkering ligger nära varandra på sydvästra sidan av Fagervik bruk. Navigeringsadress Fagerviksvägen 1175, 10250 Fagervik.

Såsom under de senaste åren är det igen Fagerviks tur i vår träningskalender genast i månadsskiftet juni–juli. Denna gång får vi tacka vår grannförening Karis Ura för möjligheten att använda deras alldeles nya karta i Sågars på södra sidan av museivägen och Fagervik bruk. Terrängen och kartan är alltså samma som i Uras nationella Billnäs medeldistans i början av april 2021: finskurna och relativt branta och tekniska bergområden erbjuder en naturlig möjlighet att ha flera intressanta medeldistansliknande kontrollmellanrum särskilt på de mera krävande banorna. De kortare banorna är betydligt lättare.

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18; pris för alla andra 7 €. Banlängderna är A 5,8 km, B 3,7 km, C 2,8 km och D 1,1 km. Banläggaruppgifterna har denna gång skötts av familjen von Frenckell. Emit-stämplar, normala kontrollskärmar och koder på stämplarna.

Observera också att det finns till och med två fina simstränder i närheten av träningsplatsen: vid Bruksträsket bara ca 100 m norr från träningens start och mål och vid Vitträskets nordöstra strand bara ca 500 m väst från träningsplatsen. Ta alltså din handduk och simdräkt med!

Observera följande restriktioner och regler:

För undvikande av coronasmittorisk kommer vi att gå till väga på följande sätt under kvällsevenemanget:

  • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
  • När du stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det rekommenderas att man inte stannar för längre konversationer.
  • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får naturligtvis användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
  • Håll i mån av möjlighet avstånd också till funktionärerna vid kartförsäljningen och i resultatservicen. Kom ihåg avstånd också i kö.
  • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
  • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det hellre i bilen, inte vid resultatservicen.
  • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på onsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Parkering i närheten av start och mål enligt vägvisningen, navigeringsadress Fagerviksvägen 1175, 10250 Fagervik.

Kom också ihåg egenhandsorienteringen i Bromarv som tar slut först söndagen den 4 juli, och egenhandsorienteringen i Ovanmalm, Tenala, som börjar måndagen den 5 juni. Onsdagsträning med Emit-tidtagning igen 14.7 i Fiskars på Bollsta nya karta (2021).

Välkomna och träna i den fina och varierande terrängen med berg i dagen!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information Catarina von Frenckell, 040 562 3289, rina.frenckell@fagervik.fi