Raseborgs Halloweenorientering, Lillfors, Skuru

Orientering på egen hand, träningen öppen lö 23.10 – sö 7.11.2021

OK Raseborg och Fiskarin Urheilijat -47 arrangerar som avslutning på oktober Raseborgs Halloweenorientering på egen hand i Lillfors, Skuru. Ingen jakt i terrängen, och banorna är öppna natt och dag. Stora höjdskillnader, finskurna och branta backar. Temat vid banläggning denna gång är ruttval, så man får flera gånger fundera på om man tar sig raka vägen fram eller om man rundar de brantaste ställena längs snabba stigar. Om du far ut på natten, blir dessa desto intressantare. A-banan är ställvis tung och krävande, B-banan fysiskt litet lättare. C-banan kräver också orienteringsförmåga men är lättare. På D-banan får man hjälp av trygga ledstänger (stigar, beståndsgränser och diken). FU-47:s och Arvo Paulins karta är grundligt uppdaterad 2018 för FM-långdistanstävlingens träningspaket 2019 och stämmer fortfarande mycket bra. Banläggare är Jouko Nurmiainen.

Start och mål ca 400 m från parkering längs skogsväg. Banorna och skalorna A 6,0 km & B 4,6 km 1:10000 eller 1:7500; C 3,2 km & D 1,8 km 1:7500. I pdf-format också C-banan i bägge skalor. Normalstora kontrollskärmar, inga koder, inga reflexer (nya regler). Skärmarna syns dock relativt bra också på natten. Resultatservice för intresserade per gps i Livelox. Om en kontrollskärm har försvunnit meddela oss gärna så att vi kan åtgärda problemet.

Parkering längs vägrenen (se på kartan), blockera inte bilvägar eller andra bilar! Om det är trångt parkera hellre t.ex. på Shells gård i Skuru (ca 300 m västerut) än på förbjudna ställen. Antagligen finns det rum också närmare.

På grund av coronaviruset avråder vi från samåkning. Vi vill framhålla att detta inte är en social sammankomst utan ett tillfälle att träna och motionera ensam eller tillsammans med familjen. Efterspel med andra än den egna familjen per telefon eller via sociala medier och Livelox.

Kartavgift 7 € per orienterare, OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar samt alla under 18 år gratis. Man kan betala och ladda ned pdf-kartorna på Rastilippu.fi, länk nedan. Också medlemmar, juniorer och de som betalar med motionssedlar kan anmäla sig i Rastilippu och ladda ned kartan där. Man kan även betala via bankgiro, IBAN-numret finns på kartan. Om du betalar med motionssedlar, markera på sedeln vem som betalar och skicka den till OK Raseborgs kassör (Pia Bäck, Nygårdsvägen 18, 10300 Karis).

Papperskartor fås från kartpostlådorna vid Västerby skidstuga i Ekenäs (röd brevlåda på ytterväggen) och vid FU-47:s föreningshus i Fiskars (Kalliomäentie, grön brevlåda på ytterväggen). Skriv ditt namn i häftet när du tar kartan. Använd handsprit både förrän och efter att du tagit kartan. Om kartorna håller på att ta slut, meddela oss t.ex. via Facebook, så att vi kan fylla på. Vi garanterar inte att det hela tiden finns kartor för alla banor i lådan: om du behöver få uttryckligen en viss bana, hämta din karta så fort som möjligt eller ladda ned den från Rastilippu och printa själv.

Vi använder den svenska resultatservicen Livelox, som fungerar med gps. Livelox har samma egenskaper som rutthärveln i användarvänligare format och skapar dessutom automatiskt resultat- och mellantidstabeller. För att spara din rutt i Livelox behöver du logga in på ett gratis användarkonto (enklast är att använda ett svenskt Eventorkonto, om du har ett sådant; för evenemang i Finland är t.o.m. de egenskaper tillsvidare gratis som i Sverige ingår bara i årsabonnemang). Spara din rutt från start till mål på din idrottsklocka eller telefon (Livelox-app finns för båda Android och iOS), synkronisera (Polar Flow, Garmin Connect eller Strava) och förena vid behov med rätt evenemang genom ett par klickningar. Efter evenemanget kommer du automatiskt med i resultats- och mellatidstabellerna och kan jämföra rutter på kartan. Om du inte har någon gps och vill rita din rutt själv i Livelox, notera din tid från start till mål och för in den i portalen, så kan du jämföra med andras prestationer. Länk till Livelox instruktioner.

VIKTIGT:

  • Under dessa exceptionella tider är orientering och överhuvudtaget idrott bara för helt friska människor: att bli andfådd med Covid-19-infektion kan vara livsfarligt!
  • När du orienterar på egen hand finns det ingen funktionär som kan hjälpa dig om du skadar dig i skogen eller tappar bort dig. Var försiktig och berätta åt familjen vart du går. Det kan vara en bra idé att ha telefonen med.
  • Håll tillräckligt avstånd till andra orienterare och rör inte kontrollerna. Vi uppskattar god hygien!

Välkommen!

Länk till Rastilippu.

Länk till Livelox.

OBS: Kom även ihåg FU-47:s Halloweenlopp lördag kväll 6.11.2021 i Fiskars bruk! Mer info på FU-47:s webbsida.