Annandagsorientering 26.12.2021, Sköldargård, Ekenäs

Söndagen den 26.12 är det igen dags för vår traditionella julannandagsorientering. Detta år hålls träningen på en alldeles ny sprintkarta över Sköldargård. Vägvisning från väg 52, ca 1,5 km från korsningen mellan väg 25 och 52. Parkering, start och mål finns vid Sköldargårdsvägen 13: https://goo.gl/maps/9HgjCRqoPpUhjVzD9

Träningen hålls utan Emit-tidtagning och med fri start mellan kl. 10.00 och 12.00. Resultatservice kan fås via Livelox och förhoppningsvis laddar möjligast många upp sina rutter där. Starten sker med självservice: kartorna finns i ämbar på platsen och deltagarna skriver sitt namn och sin bana i ett häfte innan de beger sig ut i skogen. På plats finns alltså inte alltid arrangörer, utan träningen sköts som en egenhandsorientering.

Kartavgiften för utomstående deltagare (över 18 år) är 7€ och betalas direkt till OK Raseborgs konto FI33 5549 0420 0722 63 eller via Rastilippu.fi. OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar och samtliga juniorer (högst 18 år) deltar gratis. Kartan är i skalan 1:4000 och ritad i november-december 2021. Kontrollerna är märkta med små skärmar. Banläggare och kartritare är Sune Forsström. Två banalternativ erbjuds, preliminärt A-bana 4,5 km & 20 kontroller, B-bana 2,5-3 km & 14 kontroller.

En betydande del av banorna går i terräng och därför rekommenderas orienteringsskor. Ta vara på chansen till ännu en orienteringsträning i våra trakter på detta års sida! Alla är varmt välkomna!

Vi använder den svenska resultatservicen Livelox, som fungerar med gps. Livelox har samma egenskaper som rutthärveln i användarvänligare format och skapar dessutom automatiskt resultat- och mellantidstabeller. För att spara din rutt i Livelox behöver du logga in på ett gratis användarkonto (enklast är att använda ett svenskt Eventorkonto, om du har ett sådant; för evenemang i Finland är t.o.m. de egenskaper tillsvidare gratis som i Sverige ingår bara i årsabonnemang). Spara din rutt från start till mål på din idrottsklocka eller telefon (Livelox-app finns för båda Android och iOS), synkronisera (Polar Flow, Garmin Connect eller Strava) och förena vid behov med rätt evenemang genom ett par klickningar. Efter evenemanget kommer du automatiskt med i resultats- och mellatidstabellerna och kan jämföra rutter på kartan. Om du inte har någon gps och vill rita din rutt själv i Livelox, notera din tid från start till mål och för in den i portalen, så kan du jämföra med andras prestationer. Länk till Livelox instruktioner.

VIKTIGT:

  • Under dessa exceptionella tider är orientering och överhuvudtaget idrott bara för helt friska människor: att bli andfådd med Covid-19-infektion kan vara livsfarligt!
  • När du orienterar på egen hand finns det ingen funktionär som kan hjälpa dig om du skadar dig i skogen eller tappar bort dig. Var försiktig och berätta åt familjen vart du går. Det kan vara en bra idé att ha telefonen med.
  • Håll tillräckligt avstånd till andra orienterare och rör inte kontrollerna. Vi uppskattar god hygien!

Välkommen!

Länk till Rastilippu.

Länk till Livelox.