Onsdagsorientering vid Falkgölen, Österby, 30.8.2023

(Suomeksi)

Välkomna på onsdagsorientering till Österby! Onsdagsorientering arrangeras 30.8 vid Falkgölen. Vägvisning från väg 52, drygt 3 km från korsningen med väg 25 mot Tenala. Kartan vid Falkgölen är uppdaterad nu i augusti.

Start mellan kl. 17.00 och 19.00, EMIT-stämpling och Livelox. Banlängderna är:

  • A-bana 5,8 km, 14 kontroller
  • B-bana 4,3 km, 12 kontroller
  • C-bana 3,4 km, 11 kontroller
  • D-bana 2,0 km, 10 kontroller
  • E-bana 1,1 km, 7 kontroller.

Kartavgift 8 € för vuxna, 5 € för 18-åringar och yngre. Alla OK Raseborgs medlemmar (och våra funktionärer från FU-47) orienterar gratis.

Varmt välkomna!