Onsdagsorientering och cykelorienteringens Miry-cup i Hangö, 14.6.2023

Terräng på fotorienteringsbanorna nära Hangö Casino, det kommer att finnas minst en kontroll på området på bilden.

Onsdagen den 14.6 är det åter dags för onsdagsorientering, och den här gången ordnar vi ett tvådelat evenemang i Hangö: dels kortdistans (eller kort medeldistans) på Hangö nya sprintkarta i skala 1:4000 (2-6/2023) med många kontroller huvudsakligen i skog och park, dels vårt enda cykelorienteringsevenemang under hela sommaren, vilket körs från samma evenemangscentrum som fotorienteringen på cykelorienteringskarta i skala 1:10000 (1/2022).

Båda kartorna följer de nyaste grenspecifika kartnormerna, och bägge terränger erbjuder en trevlig sommarupplevelse. På fotorienteringsbanorna ligger tyngdpunkten på skogsområdena i Parkbergen och Vattentornsbacken, och det är inte ofta man ser sådana klipplandskap vid öppna havskusten på våra träningar. På cykelbnorna är terrängen däremot en blandning av småstad och skog med många stigar, vilket erbjuder mängder av intressanta vägval. Banorna till fots är planerade av Björn-Erik Wickholm, medan banläggaren för cykelorienteringen är Kimmo Mäki. Nedan hittar du specifika instruktioner för båda grenarna.

Evenemangscentret och parkeringen finns på idrottsplanen vid Hangö gymnasium, navigeringsadress Skolgatan 9, Hangö. Ingen separat vägvisning, använd karttjänsterna på nätet. För dem som kommer längre ifrån längs riksväg 25 rekommenderar vi att man tar vägen från riksvägen (d.v.s. Sandövägen) till södra sidan av järnvägen vid korsningen med Appelgrensvägen och vidare till Korsmansgatan och därifrån via Brunnsgatan till Skolgatan. Om du kör längs Appelgrensvägen via Plagen till tennisklubben eller Casino, hittar du till Skolgatan antingen via Brunnsgatan eller Parkgatan. Om du väljer denna rutt bör du se upp för både fot- och cykelorienterare.

Starten är öppen från 17.00 till 19.00. Om möjligt, vänligen starta senast 18.30 om du tar den längsta cykelorienteringsbanan. Kartavgiften är 8 euro, juniorer under 18 år betalar 5 euro, men alla OK Raseborgs medlemmar (och våra funktionärer från FU-47), oavsett ålder, orienterar gratis. Du kan delta i både fot- och cykelorientering för samma avgift. Betalningssätt är kontanter, MobilePay och de vanliga idrottsförmånerna samt förskottsbetalning i Rastilippu-tjänsten. Emit-stämpling och Livelox används i båda grenarna, denna gång ingen orientering på egen hand utan bara ett kvällsevenemang.

I fotoriengeringen är kartan för alla banor A4 1:4000, ekvidistans 2,5 m. Terrängen är delvis kuperad och stenig strandskog och delvis parkliknande tallskog och underhållen parkterräng. Stadens gatunät används på några hundra meter. De hårda ytorna (huvudsakligen sten och grus, med en del asfalt) är så många att den rekommenderade skon är en dämpad löparsko som tål skog eller trailrunningssko. När det gäller orienteringsskor är det bättre att välja ett par med gummanubbar än ett par med ståldubbar. För OK Raseborgs under-16-åringar är tävlingen den andra omgången i klubbens egen juniorcup. Banlängderna är:

    A 4,8 km

    B 3,7 km

    C 3,1 km

    D 1,9 km

    E 1,2 km.

I cykelorienteringen finns det tre banor: A, B och C. Bana A är 16,3 km, bana B 9,2km och bana C 5,6 km. Det finns två kartbyten på A-banan och ett på B-banan. C-banan har inga kartbyten. Alla kartor är i skala 1:10000 och i A4-format. Avstånd från evenemangscentrum till cykelorienteringens start är ca 1,6 km (fotorienteringens start är vid evenemangscentrum).

Några av banorna går delvis genom tättbebyggt område. Bana A och B går också på andra sidan järnvägen, och övergång/undergång är endast tillåten på de platser som anges på kartan. Bana A och B korsar också en trafikerad huvudled, så försiktighet måste iakttas särskilt när man korsar den. Banorna går genom terräng med en hel del stigar, men där finns också utomstående motionärer, så kom ihåg att visa hänsyn till andra som rör sig i terrängen. På allmänna vägar måste trafikreglerna följas, det finns ingen trafikstyrning av arrangörerna. Det finns också förbjudna områden på kartan, t.ex. för frisbeegolf, och dessa måste respekteras.

Terrängen är tallmo med god botten, med mycket små höjdskillnader. På A-banan finns det några smärre uppförsbackar. Det finns just ingen mjuk sand, mycket litet småsten och rötter och därför kan du även med en gravel/cc-cykel eller hybrid klara åtminstone B- och C-banorna. Kontrollmellanrummen är långa, och det finns också en del vägval. På A- och B-banorna finns det också på kartan en järnväg som inte är markerad som förbjuden. Detta avsnitt är ett trädbevuxet gammalt industrispår som inte längre är tillgängligt för tåg. Det är därför tillåtet för cyklister och kan också korsas av cyklister. Var dock försiktig med rälsen när du korsar om du kommer i hög fart bakom ett hinder.

Alla deltagare måste bära cykelhjälm och följa trafikreglerna!

Välkommen till ett soligt Hangö!