OK Raseborgs höstmöte 21.11.2021: Kontrollplock/nattorientering

OK Raseborg arrangerar sin traditionella nattpoängorientering eller nattkontrollplock på söndagen den 21 november 2021 i Skogby, Raseborg. Evenemanget börjar genast efter föreningens höstmöte. Alla som är intresserade av nattorientering och har en pannlampa är välkomna med: OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar samt alla juniorer högst 18 år orienterar gratis, andra vuxna betalar kartavgiften 7 € (anmälning och betalning antingen på plats eller på Rastilippu.fi).

Parkering, anmälning och resultatservice: Skogby föreningshus Furuborg, adress Anni Lillsundesväg 6, 10680 Skogby.

Start:
Gemensam start ca (tidigast) kl. 17.30 beroende på mötets tidtabell, men man får starta också fritt mellan kl. 17.30–18.00. Vägvisning till start från Furuborg, avstånd ca 700 m. Ingen orientering på egen hand den här gången.

Karta och kontroller:
Kartan är i plastfodral. Kartans skala är 1:8000 (så att hela orienteringsområdet ryms på A4:n), och den är framställd under år 2021. På kartan finns det 28 kontroller. Alla kontroller har en kod vilken är märkt på kartan vid kontrollen och i terrängen på stämplingsenheten. Kontrolldefinitionerna är på kartan. På kontrollerna finns det normalstora kontrollskärmar, koder och Emit-stämpelenheter, men inga reflexer (jfr nya IOF:s och SSL:s regler för nattorientering).

Terräng:
Skogsterräng på nordöstra sidan av Skogby, framkomligheten är till största delen mycket god.

Övrigt:
Klädbyte vid Furuborg eller i egna bilar. Användning av löpskor inomhus förbjudet.

Regler och resultat:
– Max tid att löpa valda punkter är 1.00.00, alltså en timme. Alla kontroller är likvärda. På kartan finns 28 kontroller.
– Varje kontroll ger en poäng.
– En sluttid 1.00.00 eller under ger inga minuspoäng
– Över en timme för varje påbörjad minut 1.00.01–1.05.00 en minuspoäng (1.00.01­–1.01.00 ger –1 poäng; 1.01.01–1.02.00 ger –2; 1.02.01–1.03.00 ger –3; 1.03.01–1.04.00 ger –4 och 1.04.01–1.05.00 ger –5)
– Från och med 1.05.01 är varje påbörjad minut 2 minuspoäng: 1.05.01–1.06.00 ger –7 poäng, 1.06.01–1.07.00 ger –9 poäng, 1.07.01–1.08.00 ger –11 poäng och så vidare.
– Om flera orienterare får lika manga poäng avgörs placeringar mellan dem enligt sluttiden. Segraren är alltså den som har den snabbaste sluttiden av dem som har mest poäng.

Välkommen!