OK Raseborgs höstmöte 20.11.2022: Kontrollplock/nattorientering

OK Raseborg arrangerar sin traditionella nattpoängorientering eller nattkontrollplock på söndagen den 20 november 2022 i Västerby. Evenemanget börjar genast efter föreningens höstmöte. Alla som är intresserade av nattorientering och har en pannlampa är välkomna med: OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar samt alla juniorer högst 18 år orienterar gratis, andra vuxna betalar kartavgiften 7 € (anmälning och betalning antingen på plats eller på Rastilippu.fi).

Parkering, anmälning och resultatservice vid Västerby skidstuga.

Start:
Gemensam start ca (tidigast) kl. 17.45 beroende på mötets tidtabell. Starten sker alldeles i närheten av skidstugan. Ingen orientering på egen hand den här gången.

Karta och kontroller:
Kartan är i plastfodral. Kartans skala är 1:7500, och den är uppdaterad under år 2022. På kartan finns det 25 kontroller. Alla kontroller har en kod vilken är märkt på kartan vid kontrollen och i terrängen på stämplingsenheten. Kontrolldefinitionerna är på kartan. På kontrollerna finns det normalstora kontrollskärmar, koder och Emit-stämpelenheter, men inga reflexer (jfr nya IOF:s och SSL:s regler för nattorientering).

Terräng:
Skogsterräng där framkomligheten är till största delen mycket god. Stigar och övriga ledstänger finns för de yngre deltagarna, speciellt vid några kontroller närmast TC.

Övrigt:
Klädbyte i skidstugan, duschmöjlighet efteråt. Användning av dubbskor inomhus förbjudet.

Regler och resultat:
– Max tid att löpa valda punkter är 1.00.00, alltså en timme. Alla kontroller är likvärda. På kartan finns 25 kontroller.
– Varje kontroll ger en poäng.
– En sluttid 1.00.00 eller under ger inga minuspoäng.
– Över en timme för varje påbörjad minut 1.00.01–1.05.00 en minuspoäng (1.00.01­–1.01.00 ger –1 poäng; 1.01.01–1.02.00 ger –2; 1.02.01–1.03.00 ger –3; 1.03.01–1.04.00 ger –4 och 1.04.01–1.05.00 ger –5).
– Från och med 1.05.01 är varje påbörjad minut 2 minuspoäng: 1.05.01–1.06.00 ger –7 poäng, 1.06.01–1.07.00 ger –9 poäng, 1.07.01–1.08.00 ger –11 poäng och så vidare.
– Om flera orienterare får lika manga poäng avgörs placeringar mellan dem enligt sluttiden. Segraren är alltså den som har den snabbaste sluttiden av dem som har mest poäng.

Välkommen!