OK Raseborgs höstmöte 19.11.2023: Kontrollplock/nattorientering

OK Raseborg arrangerar sin traditionella nattpoängorientering eller sitt nattkontrollplock söndagen den 19 november 2023 på Bollsta-Flacksjö karta i Fiskars. Evenemanget börjar genast efter föreningens höstmötesprogram. Alla som är intresserade av nattorientering och har en pannlampa är välkomna med: OK Raseborgs medlemmar och FU-47:s motionsorienteringsfunktionärer orienterar gratis, andra betalar kartavgiften (vuxna 8 €, 18-åriga och yngre 5 €). Anmälning och betalning antingen på plats eller på förhand i Rastilippu.fi. Betalning kontant, med MobilePay eller motionssedlar.

Parkering, anmälning och resultatservice vid föreningshuset Samlingslokalen i Fiskars bruk.

Start:
Gemensam start ca kl. 18.50 – 19.00 beroende på rusningen vid anmälan. Ankomst till Samlingslokalen helst redan kl. 18.30, så att alla hinner anmäla sig och i god tid förflytta sig till starten (avstånd längs vägen upp för backen ca 600 m). Ingen orientering på egen hand den här gången.

Karta och kontroller:
Kartan är i plastfodral. Kartans skala är 1:10000, och den är uppdaterad under år 2023. På kartan finns det 30 kontroller, av vilka en del är värda en poäng, en del tre och en del fem, så att det teoretiskt är möjligt att få högst 100 poäng. Alla kontroller har en kod som är märkt på kartan vid kontrollen och i terrängen på stämplingsenheten. Antalet poäng per kontroll är angett på kartan i parentes efter kontrollkoden. Dessutom framgår antalet poäng av kontrollangivelsernas högra spalt. Kontrollangivelserna finns på kartan. På kontrollerna finns det normalstora kontrollskärmar, koder och Emit-stämpelenheter men inga reflexer.

Terräng och orienteringsuppgifternas svårighetsgrad:
Skogsterräng där framkomligheten till största delen är mycket god.

Stigar och övriga ledstänger finns tillräckligt för de yngre deltagarna särskilt nära start och mål, och där finns även flera en och tre poängs kontroller som passar för yngre orienterare (för barn som nyss börjat nattorientera rekommenderas det att en vuxen följer med i skogen).

Fempoängskontrollerna längre bort från start och mål är klart svårare, och i terrängen finns också några rätt branta backar som innebär fysiska utmaningar också för dem som är i mycket god kondition.

För att få alla hundra poäng måste orienteraren emellertid både kunna identifiera den mest idealiska ordningen på kontrollerna och upprätthålla en fart på ca sex minuter per fågelvägskilometer hela vägen. Detta skulle antagligen vara omöjligt också för de snabbaste i landslaget i mörkret och novemberkylan. Det är redan en stor men mer realistisk utmaning att plocka t.ex. alla fempoängskontroller på under en timme. De högsta poängen nås dock antagligen i riktig rogainingstil av orienterare som kan kombinera en med tanke på tiden optimal mängd kontroller av olika värde. Den kortaste fågelvägsrutten mellan samtliga kontroller är ca 9,7 km; den kortaste fågelvägsrutten mellan alla fempoängskontroller är ca 8 km.

Övrigt:
Klädbyte vid Samlingslokalen. Användning av dubbskor inomhus förbjuden.

Regler och resultat:
– Max tid att löpa valda punkter är 1.00.00, alltså en timme. På kartan finns 30 kontroller.
– En del av kontrollerna ger en poäng, en del tre och en del fem. Mängden poäng per kontroll är utmärkt på kartan inom parentes efter kontrollkoden samt i den högra spalten på kontrollangivelserna. Teoretiskt är det maximala antalet poäng 100.
– En sluttid på 1.00.00 eller mindre ger inga minuspoäng.
– Efter en timme ger varje påbörjad minut 1.00.01–1.05.00 fem minuspoäng (1.00.01­–1.01.00 ger –5 poäng; 1.01.01–1.02.00 ger –10; 1.02.01–1.03.00 ger –15; 1.03.01–1.04.00 ger –20 och 1.04.01–1.05.00 ger –25).
– Från och med 1.05.01 ger varje påbörjad minut 10 minuspoäng: 1.05.01–1.06.00 ger –35 poäng, 1.06.01–1.07.00 ger –45 poäng, 1.07.01–1.08.00 ger –55 poäng och så vidare.
– Om flera orienterare får lika många poäng avgörs placeringarna mellan dem enligt sluttiden. Segraren är alltså den som har den snabbaste sluttiden av dem som har flest poäng.

Välkommen!