Lumitilanne / Snöläget

(Takaisin Kevätkilpailun etusivulle / Tillbaka till Vårtävlingens framsida)

Lumitilanne / Snöläget 8.4.2024

Raaseporissa on ollut lämmin yö ja päivällä jopa 15 astetta lämmintä, ja edellisinä päivinä jäljellä olleesta lumesta lähes kaikki on sulanut vauhdilla. Kilpailukeskuksen pelto on täysin lumeton, samoin suurin osa metsästä ml. pohjoisrinteet. Joissakin hyvin varjoisissa paikoissa on vielä ohut kerros lunta. On ennustettavissa, että viimeiset lumen rippeet sulavat parin päivän sisällä. Ojissa ja soilla on tällä hetkellä paljon vettä.

Det har varit en varm natt i Raseborg och på dagen t.o.m. 15 grader varmt, och av den snö som var kvar under de föregående dagarna har nästan allt smultit med rasande fart. Tävlingscentrumets åker är helt snöfri, och även största delen av skogen inklusive nordliga sluttningar. På vissa mycket skuggiga platser ligger ett tunt snöskikt kvar. Det är att vänta att de sista resterna av snön försvinner inom ett par dagar. I diken och på kärr finns det för närvarande mycket vatten.


Kilpailukeskuksen pelto 8.4. -24 klo 15. Tävlingscentrums åker 8.4. -24 kl. 15.

Loiva etelärinne – Svag sydsluttning 8.4. -24.

Pohjoisrinne / nordsluttning 8.4. -24 kl. 15.

Ohut lumikerros varjoisssa kuusikossa. Tunt snötäcke i skuggig grandunge. 8.4. -24

Lumitilanne / Snöläget 6.4.2024

Käänne lämpimämpään tapahtui lauantaina, kuten sääennusteissa oli luvattu, ja selvästi keväisempi säätyyppi on sulattamassa lähipäivinä kisamaastostamme loputkin takatalven uusista lumista jo useita päiviä ennen kisojamme. Ilmatieteen laitos ennustaa alkuviikoksi tänne meille 10-13 asteen päivälämpötiloja ja plussan puolella olevia öitä. Päivitämme tälle sivulle pari uutta maastovalokuvaa viimeistään maanantaina iltapäivällä ennen kisojemme ilmoittautumisajan päättymistä, jotta näette ajankohtaisen tilanteemme myös itse.

Vändningen till varmare väder ägde rum på lördagen, enligt prognosen, och en mycket mer vårlik väderlek kommer att smälta det som är kvar av den nya vinterns snö i vårt tävlingsområde under de kommande dagarna, flera dagar före vår tävling. Meteorologiska institutionen förutspår dagstemperaturer på 10-13 grader och nätter med plusgrader i början av veckan. Vi kommer att uppdatera denna sida med några nya terrängbilder senast på måndag eftermiddag innan anmälningstiden löper ut, så att du själv kan se den aktuella situationen.

Lumitilanne 4.4.2024

Kuten lähes kaikkialle Etelä-Suomeen, takatalvi lumisateineen saapui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä myös Raaseporiin. Kisamaastomme olosuhteet säilyivät silti kelvollisina suunnistuskilpailun järjestämiseen jopa nyt heti, puhumattakaan ensi viikon sunnuntain kisapäivästämme, jonne on vielä kymmenkunta vuorokautta aikaa.

Lunta jäi keskiviikkona 3.4. kilpailualueella maahan paikasta riippuen lopulta n. 4-7 cm, keskimäärin n. 5-6 cm. Myräkän alkupuoliskolla sade tuli täällä vetenä, ja sen perin pohjin kastelemassa maastossa myös maahan lopulta jäänyt uusi lumi on alkanut jo sulaa, vaikka lämpötila on tänään torstaina noussut vain hieman plussan puolelle. Ennusteet lupaavat kuitenkin sunnuntaista alkaen niin lämpimiä kelejä, että arviomme mukaan uusi lumi katoaa kisamaastosta kokonaan viimeistään ensi alkuviikosta eli samoihin aikoihin, kun kilpailun ilmoittautumisaika päättyy. Uuden lumen mukana lähtee myös valtaosa viimeisistä vanhan lumen rippeistä, eikä kisapäivänä lumi vaikuta enää suunnistussuoritukseen eikä -elämykseen käytännössä mitenkään, ainakaan ellei ennusteisiin ilmesty ensi viikoksi kokonaan uutta ja ylimääräistä takatalvea.

Päivitämme tälle sivulle vielä ensi sunnuntaina tai maanantaina pari tuoretta maastovalokuvaa, jotta lumien katoaminen tulee todennettua myös, kun se todella on tapahtunut, eikä vain ennusteena. Kaikki merkit viittaavat silti jo nyt siihen, että kilpailupäivänä olosuhteet ovat maastossamme tältä osin kunnossa.

Snöläget 4.4.2024

Som nästan överallt i södra Finland kom det snö i Raseborg på natten mellan tisdag och onsdag. Förhållandena i vår tävlingsterräng är dock fortfarande tillräckligt goda för att arrangera en orienteringstävling till och med redan nu, för att inte tala om vår tävlingsdag nästa söndag, dit det fortfarande är ett tiotal dagar kvar.

Onsdagen den 3 april blev det, beroende på var man befann sig, ca 4-7 cm snö kvar på marken i tävlingsområdet, med ett genomsnitt på 5-6 cm. Under den första halvan av ovädret kom nederbörden i form av vatten, och den nya snö som slutligen blev kvar på den genomvåta marken har redan börjat smälta, även om temperaturen har stigit bara litet över fryspunkten i dag torsdag. Prognosen är dock varmt väder från och med söndag, så vi räknar med att nysnön kommer att försvinna helt från tävlingsterrängen senast i början av inkommande vecka, ungefär samtidigt som anmälningstiden går ut. Med den nya snön försvinner också de flesta av de sista resterna av den gamla snön, och på tävlingsdagen kommer snön praktiskt taget inte att ha någon effekt på orienteringsprestationen och upplevelsen, åtminstone så länge inte något nytt snöfall utlovas för nästa vecka.

Vi kommer att uppdatera denna sida nästa söndag eller måndag med några färska terrängfoton, så att snösmältningen kan följas upp som fakta och inte bara prognos. Allt tyder dock på att förhållandena i vår terräng på tävlingsdagen kommer att vara goda i detta avseende.

Avointa aluetta ja pohjoisrinnettä tiistai-iltana 2.4.-24, kun sade oli jo alkanut. / Öppet område och nordsluttning på tisdagkvällen 2.4 -24 när regnet redan hade börjat.
Sama paikka keskiviikkoiltapäivällä 3.4.-24. / Samma ställe på onsdag eftermiddag 3.4 -24.
Tyypillinen lumitilanne kilpailumaastossa keskiviikkona 3.4.-24 lumimyrskyn jälkeen. Juostavuus on hyvä jo nyt, mutta siitä tulee vielä parempi muutaman päivän päästä, kun lumi sulaa jälleen. / Typiskt snöläge i tävlingsterrängen på onsdagen 3.4 -24 efter snöstörmen. Löpbarheten är bra redan nu, men den kommer att bli ännu bättre efter några dagar när snön igen har försvunnit.

Lumitilanne 31.3.2024

Viime viikon lämpimämmät kelit ovat sulattaneet lumia tehokkaasti. Lumen peitossa ovat maastosta enää muutamat peitteisemmät alueet, pohjoiset rinteet ja soisemmat alueet, joissa on ollut paksu jääpeite. Jäljellä oleva lumi ei kuitenkaan ole hidaste etenemiselle. Tulevalle viikolle on kuitenkin luvattu hieman takatalvea, mutta myös runsaasti vesisadetta, joten emme usko että maastoon jää pidemmäksi aikaa uutta lunta. Päivitämme lumitilanteen vielä ainakin kertaalleen ennen ilmoittautumisen umpeutumista.

Snöläget 31.3.2024

De senaste dagarnas mildare väder har smält snön effektivt. De snötäckta områdena i terrängen är endaste de tätare partierna, nordliga sluttningar och de kärriga partierna som har haft tjockt istäcke. Snön som finns kvar i terrängen är ändå inte ett hinder för framkomsten. För den kommande veckan har det utlovats ett bakslag för våren, men också rikligt med regn så vi tror inte att snömängden i terrängen ökar. Vi uppdaterar snöläget ännu åtminstone en gång innan anmälningstiden går ut.

Lumitilanne 26.3.2024

Lumen määrä maastossa on vähentynyt erittäinkin tuntuvasti vain vajaassa viikossa, ja mikäli tuoreet sääennusteet pitävät paikkansa, tämän pääsiäisviikon aikana myös nyt jäljellä olevasta lumesta katoaa valtaosa ja maastosta tulee yli 90-prosenttisesti täysin lumeton jo noin kaksi viikkoa ennen kisapäiväämme. Etelärinteet ja ison puuston peittämät alueet ovat jo nyt valtaosin täysin lumettomia, mutta pohjoisrinteillä ja soilla lienee vanhaa lunta vielä noin viikon. Pääsiäisen ja kisapäivämme välisistä keleistä riippuu sitten se, miten paljon maastomme ehtii sulamisen lisäksi myös kuivua.

Snöläget 26.3.2024

Snömängden i terrängen har minskat avsevärt på en knapp vecka, och om de senaste väderprognoserna stämmer kommer även det mesta av den kvarvarande snön att försvinna under påskveckan och terrängen kommer att vara mer än 90% helt snöfri redan cirka två veckor före tävlingsdagen. De södra sluttningarna och områden som har stora träd är redan nu till största delen helt snöfria, men de norra sluttningarna och kärrområdena kommer att ha gammal snö kvar ännu cirka en vecka. Vädret mellan påsken och vår tävlingsdag kommer att avgöra hur mycket vår terräng hinner att torka efter att snön smält.

Tyypillinen etelärinne / En typisk sydsluttning, 26.3.24.
Suuripuustoista metsää / Skog med större träd, 26.3.24.
Kallioiden laet ovat lumettomia jo nyt / Berghällarna är snöfria redan nu, 26.3.24.
Kosteammat paikat voivat vielä olla hieman lumisempia / Fuktigare ställen kan ännu vara litet snöigare, 26.3.24.
Suota pohjoisrinteen alla / Kärr nedanför en nordsluttning, 26.3.24.
Tyypillinen kuva kisamaastosta / Typisk bild av tävlingsterrängen, 26.3.24.

Lumitilanne 20.3.2024

Sunnuntaina tulleesta lumesta on maastossa jäljellä enää 0-3 cm. Lumisade ei vaikuttanut merkittävästi lumimäärään. Uusi lumi on myös hyvin kevyttä, joten se sulaa nopeasti.

Snöläget 20.3.2024

Av söndagens snöfall finns kvar i terrängen ca 0-3 cm. Snöfallet påverkade inte märkbart på snömängden. Den nya snön är lätt och smälter därmed snabbt.

Lumitilanne 16.3.2024

Maastossa on vielä jonkin verran lunta, varsinkin rinteiden pohjoispuolilla runsaammin, ja nilllä lumen syvyys voi yltää paikoin jopa polveen asti. Yleisesti lumen syvyys on noin 10-30 cm. Avoimemmat ja kallioisemmat alueet ovat sulaneet melkein kokonaan lumettomiksi. Lumi on kuitenkin melko märkää, joten odotamme lumen sulavan jatkossa nopeasti. Pidämme lumitilannetta päivitettynä tällä sivulla.

Snöläget 16.3.2024

I terrängen finns det ännu till en viss mån snö, särskilt på de norra sidorna av sluttningarna där snödjupet kan även komma upp till knähöjd. I allmänhet är snödjupet 10-30 cm. De öppnare områdena och uppe på berghällen är det nästan helt och hållet snöfritt. Snön är relativt blöt, så vi förväntar oss att snön smälter snabbt bort från terrängen. Vi håller snöläget uppdaterat på denna sida.