Högsand, Hangö: Onsdagsorientering med Emit & MTB-O/Miry-cup, 17.8.2022

Raseborgs onsdagsorienteringar fortsätter 17.8 vid Högsand i Lappvik, Hangö. Evenemanget hålls endast onsdag kväll med start kl. 17.00-19.00. Denna gång finns det både vanlig orientering till fots på motionsorienteringsbanor och tre cykelorienteringsbanor. Vägvisning från väg 25, Koverharvägens korsning i Lappvik, varifrån ca 1 km till parkering längs vägen. Den exakta vägvisningspunkten och träningens parkering syns på kartan i Rastilippu. 

Terrängen är snabb moskog med små höjdskillnader. Ställvis tätt stignätverk, ställvis glesare skogsvägar och stigar. Ur cykelorienterarens synvinkel finns just ingen teknisk stig, och på MTB-O-banorna klarar man sig t.o.m. med vanlig cykel. MTB-O-C-banan är för nybörjare och erbjuder en fin möjlighet att bekanta sig med cykelorientering. På MTB-O-A-banan måste man vända på kartan, varefter kontrollnumreringen fortsätter på det nya kartbladet. Området genomskärs av en lokal väg, som är trafikerad och längs vilken man kan parkera. Därtill genomskärs området av en järnväg som är märkt som förbjuden på kartan. Järnvägen får alltså korsas endast i plankorsningen i kartans södra del samt i viadukten på kartans norra del. Trafikregler bör följas då man cyklar på allmän väg. Också andra motionärer rör sig på området, så visa hänsyn. Det finns en utmärkt badstrand i närheten, där man kan friska upp sig efteråt.

Vanliga orienteringsbanor: A 6,8 km, B 5,3 km, C 3,5 km, D 2,3 km och E 1,3 km, skalorna 1:10000 och 1:7500, kartan är redan litet äldre men fungerar fortfarande bra. MTB-orienteringsbanor: A 16,4 km, B 9,5 km och C 4,5 km, skalorna A & B 1:10000 och C 1:7500, kartan enligt den nyaste MTB-O-normen, 12/2021. På kontrollerna finns det vanliga skärmar, kodnummer och Emit-stämplar. Banläggare för fot-O är Mats Lundström och för MTB-O Kimmo Mäki.

Kvällens MTB-O-banor är en del av MTB-orienteringens Miry-cup, se mera här.

Pris för träningen: vuxna 7 €, 18-åringar eller yngre och medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 gratis. Vuxna kan betala i Rastilippu på förhand eller kontant på platsen. Också Mobilepay (OK Raseborg 67668), Smartum, Edenred och ePassi fungerar. Resultat med Emit, också Livelox (obs.: separata evenemang för vanlig orientering och MTB-orientering, kolla att din prestation kopplas till det rätta evenemanget).

Välkomna!