Ungdomens Jukola & Viestiliiga i S:t Michel / Nuorten Jukola & Viestiliiga Mikkelissä

OK Raseborg har nu, efter några bortfall, ett lag till Ungdomens Jukola. Laget är i löpordning: (1) Frida, (2) Simon, (3), Viggo, (4) Elsa, (5) Fredrik, (6) Cilia och (7) Karl Emil. Hemmareserv är Rasmus.

Laget i Viestiliiga är: Karl Emil, Marcus och Cedrik. Herrarna bestämmer löpordningen själva. I bägge stafetter bör löpordning anmälas senast fredagen den 14 augusti.

Följande kör upp till tävlingen: Tom eller Anna: Fredrik och Karl Emil; André: Simon; Benko: Frida och Viggo; Jan: Cilia; Jouko: Elsa. Möjligheter till samåkning kan utredas. Var och en har reserverat sin inkvartering.
Cedrik och Marcus kör upp på söndagen. 

Föreningen betalar resan för NuJu och Viestiliiga samt deltagande och den reserverade platsen för vindskydd i NuJu. Vindskyddet och flaggorna är i Lyan i Ekenäs, och vi måste ännu komma överens hur de kommer upp. Också i Viestiliiga vore det bra att ha ett tält med ifall vädret blir dåligt, om inte samma tält kan användas.

Kategoriat:
Okategoriserade