Info om OK Raseborgs lag i Halikkoviesti

Vi har denna gång två lag med i stafettens tävlingsklass. Enligt reglerna ska det vara minst fem D-orienterare i bägge våra lag. Sträckorna och stafettens ålders- och könsstruktur ser i övrigt ut så här:

  • 1. 1 5,5 km vaikea D, H -18, H 45+
  • 2. 3 5,5 km vaikea D, H -16, H 50+
  • 3. 3 3,5 km keskivaikea D -16, D 50+, H -14, H 65+
  • 4. 3 6,5 km vaikea vapaa
  • 5. 3 4,2 km vaikea D -18, D 40+, H -14, H 55+
  • 14. 1 8,0 km vaikea vapaa
  • 15. 1 5,5 km vaikea D

Våra preliminära löpordningar är följande, ändringar är fortfarande möjliga, till och med sannolika; hoppas att alla är friska på lördagen och kan springa (om inte, kontakta Benny så snart som möjligt!):

OK Raseborg 1
1. Simon Nylund
2. Marcus Baarman
2. Sara Lindholm
2. Pekka Vesterinen
3. Björn-Erik Wickholm
3. Frida Fagerlund
3. Fredrik Lemström
4. Roy Wickholm
4. Oskar Höglund
4. Daniel Forsell
5. Charlotta Wolff
5. Pamela Roth
5. Jörgen Nyman
14. Karl Emil Lemström
15. Susanna Forsell

OK Raseborg 2
1. André Nylund
2. Jouko Nurmiainen
2. Tom Lemström
2. Jan Täppinen
3. Anne Forsström
3. Elsa Nurmiainen
3. Viggo Fagerlund
4. Johan Lindholm
4. Oscar Forsström
4. Andreas Löfroos
5. Kristian Forsell
5. Citha Dahl
5. Cilia Sandell
14. Cedrik Sandell
15. Mikaela Lindgren

Reserver:
Kimmo Mäki, Harri Leinikka, Benny Forsström.

Kategoriat:
Okategoriserade