FSO-föreningsträffar (4st) på inkommande i oktober

Hej,
FSO:s personal besöker föreningar på 4 orter i oktober. Välkommen med på planerings- och diskussionstillfällen!

image.png

Hur skulle du förverkliga FSO:s verksamhet? Hur skulle du forma förbundets träningskalender? Hurdant stöd skulle just du önska få för ditt utövande av sporten? Hurdant utbildnings- och kompetensbehov existerar på din ort?

Förbundets personal kommer under oktober att ordna diskussions- och planeringstillfällen tillsammans med medlemsföreningar, alltså s.k. föreningsträffar. Under träffarna presenterar vi rådande planer för verksamhet det inkommande år samt kartlägger rådande behov och önskemål (t.ex. utbildningar, aktiviteter, stöd osv.) bland föreningar och medlemmar. Meningen är att vi tillsammans genom diskussion och tankeutbyte gör ett vägval för hur den finlandssvenska orienteringen skall föras fram mot nästa kontroll.

Preliminär tidtabell för dessa tillfällen:

Mån 14.10 kl 18.00-20.00 Ekenäs Bibliotek – Värdförening OK Raseborg.
Tis 15.10 kl 18.00-20.00 Jakobstad, Brahes bastu – Värdförening IF Brahe.
Ons 16.10 kl 18.00-20.00 Solf, Sportstugan – Värdförening Solf IK.
Tors 24.10 kl 18.00-20.00 Borgå, OK Trians Jukola-kansli – Värdförening OK Trian.

Tidtabellen, lokalerna och klockslagen är i detta läge ännu preliminära. Eventuella förändringar kommer att uppdateras till artikeln på FSO:s sidor.
Man behöver inte anmäla sig till tillfällena på förhand. Vi önskar dock att få träffa representanter från möjligast många medlemsföreningar under de 4 träffarna. (Det går naturligtvis att ta kontakt med tankar, önskemål etc. även om man inte har möjlighet att delta på någon av de 4 träffarna).
Välkommen med på planeringskvällar!


Mvh,Wilhelm & Tränarna–

Wilhelm Stenbacka
Grenchef Finlands Svenska Orienteringsförbund
Ombudsman Finlands Svenska Skidförbund

+358401931394 / wilhelm.stenbacka@idrott.fi

Finland Svenska Idrott r.f.

00380 Helsingfors
Gjuterivägen 10

Kategoriat:
Okategoriserade