Baltic Junior Cup 2021 har ställts in / Baltic Junior Cup 2021 has been cancelled / Baltic Junior Cup 2021 on peruutettu

Baltic Junior Cup, som OK Raseborg skulle arrangera i oktober 2021 tillsammans med Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO, har tyvärr ställts in. För många deltagande nationer och regioner skulle ha haft för svårt att ordna sina resor till Finland under dessa osäkra tider. OK Raseborg och FSO är beredda att flytta det långt planerade evenemanget till nästa år. Tävlingens nya datum är 28–30.10.2022. Mer information om detta kommer senare.

The Baltic Junior Cup that OK Raseborg was to arrange in October 2021 together with the Finnish Swedish Orienteering Federation FSO has unfortunately been cancelled. It would have been too difficult for too many participating nations and regions to arrange their trip to Finland during these uncertain times. OK Raseborg and FSO are ready to move the long-planned event to next year. The new dates of the event are 28–30 October 2022. More information on this will come later.

Baltic Junior Cup, joka OK Raseborgin piti järjestää lokakuussa 2021 yhdessä Suomen ruotsinkielisen suunnistusliiton FSO:n kanssa, on valitettavasti peruutettu. Matkajärjestelyt Suomeen olisivat olleet liian monille osallistujajoukkueille näinä epävarmoina aikoina liian vaivalloiset. OK Raseborg ja FSO ovat valmiita siirtämään jo pitkään suunnitellun tapahtuman ensi vuodelle. Tapahtuman uusi ajankohta on 28.–30.10.2022. Lisätietoja tästä on luvassa myöhemmin.

Kategoriat:
Okategoriserade