Anmälan av juniorer och elitgruppen till tävlingar i IRMA under coronatiden / Nuorten ja edustusryhmän ilmoittautuminen IRMA:ssa korona-ajan kisoihin

Då nu tävlingssäsongen inleds med särskilda arrangemang och de första nationella tävlingarna undantagsvis hunnit bli fulla, har det i IRMA uppdagats en egenskap eller ett problem som gör att vi uppmanar alla som använder ”föreningen betalar”-funktionen att vara särskilt noggranna. Detta gäller i praktiken juniorer (H/D16 och yngre) och elitgruppen, vars nationella tävlingars deltagaravgift OK Raseborg erbjuder sig att betala.

Under coronabegränsningarna stängs IRMA-anmälningarna enligt SSL:s instruktioner alltid omedelbart efter att det maximala antalet deltagare (i allmänhet 460) blivit fullt. Det har dock visat sig att IRMA, till skillnad från det normala, inte informerar föreningens kassör om detta automatiskt. För att vi ska kunna sköta betalningarna från föreningens sida uppmanar vi alla som använder ”föreningen betalar”-funktionen i IRMA att själva se till att Pia Bäck får veta om den förfallande betalningen i tid.

Gör så här: (1) anmäl dig normalt och klicka på ”föreningen betalar” (gärna snabbt så att du ryms med); (2) följ med situationen och lägg märke till när tävlingen blivit full, och, när detta händer (3) meddela Pia Bäck per e-post eller SMS att betalningen väntar i IRMA (eller kom överens med någon annan som ska till samma tävlingen att Pia får veta om betalningarna).

Alternativet är att du själv betalar. Då blir det med ens klart i IRMA. Om du är berättigad till föreningens betalningskvot kan du få ersättning av föreningen i efterskott (samma praxis som vid nationella tävlingar som inte finns i föreningens kalender).

Denna instruktion gäller bara sådana tävlingar där det maximala antalet deltagare är begränsat p.g.a. coronaepidemin. Då begränsningarna uppgör antar vi att IRMA också börjar fungera normalt. För Karjaa-rastit 27.6 och Ankkurirastit 1.7 har Pia redan alla uppgifter som behövs.

Lycka till i tävlingarna! Vi ska alla följa anvisningarna och hålla oss friska!

* * *

Nyt kun kilpailukausi on erityisjärjestelyin alkamassa ja muutamat ensimmäisistä kansallisista kisoista ovat jo ennenkuulumattomasti ehtineet tulla täyteen, on IRMA:ssa huomattu ominaisuus tai ongelma, jonka takia kaikkia ns. seura maksaa -toiminnon käyttäjiä kehotetaan erityiseen valppauteen. Käytännössä tämä koskee siis tavallisten kansallisten osalta junioreita (H/D16 ja nuoremmat) sekä edustusryhmäläisiä, joille OK Raseborg tarjoaa ilmoittautumisten maksupalvelun.

Korona-ajan kisojen IRMA-ilmoittautuminen suljetaan SSL:n ohjeistamin kisajärjestäjien toimenpitein aina välittömästi, kun ennakkoon määritelty osallistujien maksimimäärä (useissa tapauksissa 460) on tullut täyteen. On kuitenkin käynyt ilmi, että toisin kuin tavallisesti, IRMA-järjestelmä ei välitä tästä automaattisesti lainkaan tietoa seuran taloudenhoitajalle. Jotta seuran kautta maksettavat osallistumismaksut saadaan hoitumaan, kehotamme kaikkia IRMA:n seura maksaa -toiminnon käyttäjiä itse huolehtimaan siitä, että Pia Bäck saa ajoissa tiedon, että maksuja on erääntymässä maksettaviksi.

Tee siis näin: (1) ilmoittaudu normaalisti seura maksaa -nappia käyttäen (ja mielellään nopeasti, jotta varmasti mahdut mukaan); (2) seuraa tilannetta ja pane merkille, koska kilpailusi tulee täyteen, ja kun näin tapahtuu; (3) laita esim. sähköpostiviesti tai tekstari Pia Bäckille, että IRMA:ssa on lasku odottamassa (tai sovi, että joku toinen samoihin kisoihin lähtevä seurakaveri välittää Pialle tämän tiedon).

Vaihtoehtona on myös aina se, että maksat ilmoittautumisesi suoraan itse, jolloin asia tulee IRMA:n osalta selväksi välittömästi. Jos olet oikeutettu seuran maksukiintiöihin, voit saada tällaisista maksuista seuralta hyvityksen jälkikäteen (sama käytäntö kuin kotimaisissa mutta seurakalenteriin merkitsemättömissä kisoissa).

Tämä ohje on voimassa siis vain sellaisissa kisoissa, joissa osallistujien maksimimäärää on koronavirusepidemian torjumiseksi rajoitettu. Kun tällaiset rajoitukset aikanaan päättyvät, oletamme myös IRMA:n alkavan toimia jälleen normaalisti. Karjaa-rastien 27.6. ja Ankkurirastien 1.7. osalta Pialla on jo hänen tarvitsemansa tiedot.

Onnea ja menestystä kaikille seuran jäsenille kesän kilpailuihin! Noudatetaan ohjeita ja pysytään terveinä!

Kategoriat:
Okategoriserade