Anhållan om reseersättning för tävlinssäsongen 2023 lämnas in senast 30.11.2023 / Kilpailukautta 2023 koskevat matkakorvauspyynnöt seuralle viimeistään 30.11.2023

De medlemmar av OK Raseborg som i enlighet med föreningens verksamhetsdirektiv är berättigade till ersättningar för resor och motsvarande utgifter under tävlingssäsongen 2023 ombedes inlämna sin anhållan om ersättning till Pia Bäck före utgången av november månad. På det sättet undvikes onödigt besvär i bokföringen vid övergången till ett nytt kalenderår och utgifterna kan lättare allokeras på rätt verksamhetsår.

Niitä OK Raseborgin jäseniä, jotka ovat seuran verksamhetsdirektivin mukaan oikeutettuja saamaan seuralta matkakorvauksia ja vastaavia kilpailukauden 2023 aikana syntyneistä kuluistaan, pyydetään toimittamaan korvauspyyntönsä seuran taloudenhoitaja Pia Bäckille viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Tällä tavoin vältetään tarpeetonta vaivaa seuran kirjanpidossa tilikauden vaihtuessa ja kulujen kohdistamisessa oikealle toimintavuodelle.

Kategoriat:
Okategoriserade