Hangö: orientering på egen hand 11–24.7.2022

(Suomeksi)

Raseborgs egenhandsorienteringar fortsätter i Hangö, och banorna är öppna må 11.7–sö 24.7.2022. Det finns fyra olika banor: A 6,7 km, B 5,1 km, C 3,2 km och D 2,0 km. Kartans skala är denna gång banvis A 1:10000, B 1:10000 & 1:7500, C & D 1:7500. Ekvidistansen är 2,5 m. Tätortsskog med mycket stigar. Särskilt på A-banans västligaste del bör man akta sig för frisbeegolfare. Järnvägen på kartan är inte längre i bruk och får korsas var som helst. Banläggare är Kalevi Pienimäki.

Parkering vid korsningen av Hemming Elfvings väg och Bryggaregatan (kolla närmare på kartan i Rastilippu eller ”P” på orienteringskartan). Start och mål i närheten av parkeringen. Kontrollerna är märkta med vanliga kontrollskärmar (normalstorlek) och kodnummer. Vid kontrollerna finns inga emitstämplingsenheter.

Pris för träningen: vuxna 7 €, 18-åringar eller yngre samt medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 gratis. Pris kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan), på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Också Mobilepay (OK Raseborg 67668), Smartum, Edenred och ePassi fungerar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu, papperskartor i kartbrevlådan i Västerby skidcentrum i Ekenäs.

Välkommen till Hangö!