FSOM 2023: Avlysta områden / Harjoittelukiellot

Områdena på bilden ovan är avlysta i enlighet med orienteringens grenregler: sprintterrängen i Ekenäs centrum fram till fredag kväll 4.8.2023 och Skarpkulla skogsterräng till och med söndag kväll 6.8.2023. För mer detaljer, se Orienteringsförbundets Kartregister: http://www.karttarekisteri.fi/kartta2017/index.php/pages/maps (klicka fram de avlysta områdena och zooma in Raseborg).

OBS: I enlighet med orienteringens grenregler § 18.131-18.132 gällande sprint är det förbjudet att träna med karta på det avlysta området och under de två sista veckorna före tävlingen helt förbjudet att röra sig på området.

* * *

Oheisessa kuvassa esitetyt alueet ovat suunnistuksen lajisääntöjen mukaisessa harjoittelukiellossa: Tammisaaren keskustan sprinttimaasto perjantai-iltaan 4.8.2023 asti ja Skarpkullan metsämaasto sunnuntai-iltaan 6.8.2023 asti. Katso alueita tarkemmin Suunnistusliiton Karttarekisteristä: http://www.karttarekisteri.fi/kartta2017/index.php/pages/maps (klikkaa näkyville harjoittelukiellot ja zoomaa kartta Raaseporiin).

Huom: Suunnistuksen lajisääntöjen sprinttiä koskevien § 18.131-18.132 mukaisesti harjoittelu kartan kanssa on kiellettyä harjoittelukiellossa olevalla alueella, ja viimeisten kahden kilpailua edeltävän viikon aikana liikkuminen alueella on kokonaan kiellettyä.