Bromarv, orientering på egen hand, 19.6–2.7.2023

Orientering på egen hand är öppen må 19.6–sö 2.7.2023 i Bromarv. Parkering längs den lilla vägen vänster (öster) om Rilaxvägen 2,5 km från korsningen av Vättlaxvägen och Rilaxvägen. Med tanke på trafiksäkerheten och av hänsyn till invånarna ber vi att ni undviker att parkera på själva Rilaxvägen. Start och mål väster om Rilaxvägen mittemot parkeringen.

Kartan är från år 2017 och bekant från vårtävlingen 2018 och flera motionsevenemang. Några nya skogsarbetsområden och de synligaste nya traktorstigarna har lagts till på kartan alldeles nyligen.

Fyra banor: A-bana 6,3 km & 16 kontroller, B-bana 4,8 km & 13 kontroller, C-bana 3,0 km & 10 kontroller och D-bana 1,3 km & 7 kontroller. Skala 1:10000 eller 1:7500 för A- och B-banorna, 1:7500 för C- och D-banorna, ekvidistans 2,5 m. Kontrollerna är märkta i terrängen med vanliga stora kontrollskärmar. Om du märker att någon skärm fattas är vi tacksamma för att du meddelar oss. Banläggare är Gun-Viol Lång.

Pris för träningen: Utomstående vuxna betalar 8 € och juniorer t.o.m. 18 år 5 €; OK Raseborgs medlemmar (och FU-47:s medlemmar som deltar i våra motionsorienteringstalko) orienterar alla gratis. Pris kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan), på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Också Mobilepay, Smartum, Edenred och ePassi fungerar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu, papperskartor i vår kartbrevlåda vid Västerby skidcentrum i Ekenäs och undantagsvis också vid träningens parkering i Bromarv.

Välkommen!