Banläggarens utlåtande: FSOM-sprint fredagen den 4 augusti 2023 i Ekenäs

(Suomeksi)

FSOM-veckoslutet 2023 i Raseborg inleds redan på traditionellt vis med sprint, denna gång i Ekenäs. Nytt för i år i FSOM-sammanhang är veteranernas klassindelning, men egentligen handlar det i denna förändring snarare om att FSOM börjar följa samma praxis som sedan länge varit bekant från andra orienteringstävlingar än om något nytt och radikalt, för från och med i år får också veteranerna över 35 springa i normala, fem årskullar omfattande klasser.

Då det kommer till terräng och banläggning erbjuder vi i enlighet med nuvarande trender inom sprintorientering stadsorientering i högt tempo, där man behöver både löpstyrka och orienteringsfärdighet för att lyckas, för att inte tala om att man också måste behärska prestationen. Största delen (ca 90 %) av underlaget är hård gata, trottoar eller liknande (asfalt, ställvis även grus) och resten skött gräsmatta eller park. Ingen banas optimala rutt går genom skogen.

Som skor rekommenderas vanliga löpskor eller sprintorienteringsskor särskilt om det är torrt väder. Ifall det regnar har man nytta av skor med bra fäste särskilt på gräsmattorna samt i de skarpa vändningarna i gathörnen, det vill säga i det fallet kan det vara bra med dubbfria stiglöpningsskor eller orienteringsskor med gumminubbar. Kom ihåg att dubbskor med metall är helt förbjudna i tävlingen.

Tävlingsterrängen är belägen i Ekenäs centrum och dess närhet, och i terrängen ingår offentliga byggnaders gårdar, stadens gator och parker samt privata gårdområden. Vi får orientera på dessa platser tack vare fastighetsägarnas välvilliga tillstånd, och om det i terrängen och på kartan finns objekt som är förbjudna i sprint enligt orienteringens grenregler måste dessa förbud följas. Exempelvis kan alldeles nyanlagda gräsmattor vara olivgröna på kartan fastän gräsmattan invid är markerad med gult. På den senare får man alltså springa men inte på den förra. På platser där det är möjligt att gena genom att bryta mot reglerna har vi också rikligt med terrängövervakare, och regelbrott leder till diskvalificering.

Före tävlingen lönar det sig alltså att repetera kartreglerna för förbjudna objekt i sprint, ifall minsta osäkerhet föreligger. Om du blir tilltalad av terrängövervakarna under tävlingen lönar det sig att följa deras order – det kan vara sista chansen att undvika diskvalificering.

I terrängen finns också några livligt trafikerade gator, som orienteraren får ta sig över endast på utmärkta övergångsställen. På dessa ställen har arrangörerna placerat trafikövervakare samt orangea koner som visar var gränsen går för tillåtet respektive förbjudet område. Kom alltid ihåg trafikreglerna, och akta dig för bilar särskilt på alla sådana ställen där det inte finns funktionärer.

Som typiska drag för terrängen kan man nämna de för Ekenäs karakteristiska ingärdade privata gårdarna samt den ställvis oregelbundna stadsplanen, vilka möjliggör intressanta vägvalsuppgifter. Eftersom Ekenäs är beläget på en åsbrant vid havet finns här också höjdskillnader och trappor som ger extra krydda åt vägvalen. Vissa av de tillåtna öppningarna och gångarna (portar, portgångar, trottoarer) är mycket smala eller trånga i terrängen, fast de på kartan för klarhetens skull gjorts aningen större: på sådana ställen lönar det sig att sakta in och ta det försiktigt hellre än att krocka med någon som kommer i hög hastighet i motsatt riktning, med ett trafikmärke eller med ett annat fast hinder.

Tävlingen äger rum en tidig fredagskväll i början av augusti, och samtidigt arrangeras också andra sommarevenemang i Ekenäs, till exempel Ekenäs sommarkonserter som redan är en tradition inom den klassiska musiken. Därtill kommer det att finnas rikligt med andra resenärer som njuter av idyllen i Gamla stan och av närheten till havet, och vi förväntar oss att många lokala invånare och sommargäster blir så intresserade av vår tävling att de kommer som publik. Håll alltså blicken högt och akta dig för döda vinklar bakom hörnen på byggnaderna, det ger mer reaktionstid och minskar risken för olyckor, och orienteringen löper också bättre på det sättet.

Tävlingskartan av hög kvalitet är ritad av Arvo Paulin under första hälften av 2023 (sista granskningarna görs i juli) och printad av Sporttinappi, som gör lika skarpa kartor som i tidigare års FSOM-sprinttävlingar. Tävlingens förutsättningar är alltså i skick och den fascinerande terrängen värdig FSOM. I banläggargruppen för sprinten hoppas vi att ni uppskattar våra banor och upplever att ni lyckas på dem. Välkomna till FSOM-sprinten 2023!

I början av juli 2023

Jouko Nurmiainen,

huvudbanläggare för FSOM-sprinten