Banläggarens utlåtande: FSOM i långdistans & stafett 5-6.8.2023 i Skarpkulla

(Suomeksi)

Långdistansen och stafetten i årets FSOM löps i en helt ny orienteringsterräng, i gränstrakterna mellan de gamla socknarna Pojo och Tenala. Terrängen är omväxlande och fin men kan kännas krävande om man slarvat med träningen. Höjdskillnaderna är nämligen betydande och gräset frodas mellan bergen trots att sommaren hittills varit torr. Terrängen liknar kanske mest Ovanmalm (FSOM 2012) och Österby (FM 1986) av våra tidigare områden.

Några skogsvägar, en större ellinje och några små sjöar splittrar området. Stigar och sankmarker finns det endast sparsamt av.

Löpbarheten/bottnet är överlag bra, framkomligheten likaså, men det finns en del röjda och gallrade områden med mycket hyggesrester. Nära TC finns det också julgransodlingar på gamla åkrar.

Kartritningsjobbet har vi delat mellan Arvo Paulin och undertecknad. Arvo är proffs och resultatet därefter. Själv är jag amatör – hoppas det inte märks alltför mycket.

Beträffande banorna så har banlängderna /idealtiderna vållat en del problem och funderingar, för löparnas standard i de olika klasserna varierar så pass mycket. Hetta eller regn kan förstås också inverka. Resultatet har blivit en kompromiss baserad på provlöpningar och banlängderna de senaste åren.

Två tävlingar från samma tävlingscentral är alltid knepigt. I vårt fall blir stafettbanorna lite lättare. Barnbanorna har också fordrat mycket tankearbete. Terrängen är inte den mest optimala, men vi har försökt utnyttja de lämpliga delarna maximalt.

Även i år blir det väldigt många kontroller i skogen (över hundra…). Kolla koderna!

Sune Forsström