Baltic Junior Cup, öppna banor, 29-30.10.2022

Både på lördagen och på söndagen kommer det att finnas öppna banor för allmänheten (och för t.ex. BJC lagledare) i tävlingscentrum under Baltic Junior Cups tävlingar: olika banor för varje tävlingsdag, tre långdistansbanor på lördagen (lång, medel, kort: 10,8 km, 8,5 km och 6,7 km, alla kartor A3 1:10000, ekvidistans 2,5 m) och tre medeldistansbanor på söndagen (lång, medel, kort: 5,8 km, 4,5 km och 3,1 km, både A4 1:10000 och A3 1:7500 kartor tillgängliga, ekvidistans 2,5 m). Alla öppna banor har en svårighetsnivå som lämpar sig för erfarna orienterare, inga nybörjarbanor. Pris 10 € / karta, juniorer upp till 18 år 5 € / karta. Anmälan i kansliet i tävlingscentrum, föranmälan och betalning möjlig på https://rastilippu.fi ett par dagar före evenemanget (också förhandsanmälda motionsorienterare får sina kartar i tävlingskansliet). EMIT och Livelox: ta med din egen EMIT-bricka eller hyr ett av organisatörerna (4 €/bricka, begränsat antal, first come first served). För oreturnerade brickor fakturerar vi 80 €/bricka.

På lördagen kan du anmäla dig och få din karta kl. 11.00–12.30. Start ca 1 km från tävlingscentrum. Obs: Det är inte tillåtet att visa sin karta eller dela information om den med andra BJC-tävlare som ännu inte har sprungit sin långdistans.

På söndagen kan du anmäla dig och få din karta kl. 11.30–12.30. Start 600-700 m från tävlingscentrum. Obs: Det är inte tillåtet att visa sin karta eller dela information om den med andra BJC-tävlare som ännu inte har sprungit i stafetten.