Tävlingsinbjudan

TÄVLINGSINBJUDAN PDF

OK RASEBORGS VÅRTÄVLING SÖNDAGEN DEN 2 APRIL 2017 I HANGÖ.

Medeldistanstävling (”förlängd medeldistans”) i alla klasser.

 

Klasser: H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D14, H/D16, H/D18, H/D20, D21-80, H21-80.

Preliminära banlängder:

D21               5,8 km                                H21               8,1 km

D35               4,5                                       H35               5,9

D40               4,4                                       H40               5,6

D45               3,9                                       H45               5,4

D50               3,5                                       H50               4,7

D55               3,2                                       H55               4,4

D60               2,9                                       H60               4,1

D65               2,6                                       H65               3,7

D70               2,2                                       H70               3,3

D75               2,2                                       H75               2,9

D80               1,9                                       H80               2,2

D20               4,1                                       H20               5,9

D18               3,9                                       H18               5,6

D16               3,2                                       H16               4,1

D14               2,8                                       H14               3,1

D12               2,3                                       H12               2,3

D12TR           1,9                                       H12TR           1,9

D10RR           2,0                                       H10RR           2,0


Deltagaravgifter: Klasserna H/D10-14 8 euro, klasserna H/D16-20 12 euro, övriga 17 euro.

Anmälan: Via Irma-tjänsten senast måndagen den 27.3.2017. Om tävlanden inte meddelar sitt Emit-nummer, reserverar arrangören en hyr-Emit till ett pris av 4 euro.

Efteranmälan: Ingen efteranmälan men det finns motionsbanor.

Första start: Kl. 11.00. Avstånd till starterna 1 200 m / 300 m.

Karta: Utskriftskarta A4, 6 färger. Originalkarta A. Paulin 2004. Uppdatering 2014-17 (P. Kanste, S. Forsström). Skala 1:10 000 i klasserna H/D14-45, skala 1:7 500 i klasserna H/D10-12 och H/D50-80. Ekvidistans 2,5 m.

Stämplingssystem: Emit.

Vägvisning: TC är belägen vid Printal Oy:s industri i Hangö. Vägvisning: väg 25 i Hangö Norra.

Parkering: I närheten av TC. Ingen P-avgift.

Organisation: Tävlingsledare Björn-Erik Wickholm (040 505 6507), banläggare Sune Forsström och Kaj Hällfors.

Informatör: Kristian Forsell, (kristian.forsell(at)2me, 044 264 9067)

Motionsorientering: Banor 3 km (medelsvår) och 5 km (svår). Kartavgift 10 euro betalas i infon. Emit-stämpling, hyreskort 4 euro. Start kl. 11-13.

Starttider

Omklädning och tvätt: Omklädning i terrängförhållanden. Tvättmöjlighet i Cuplis idrottsanläggning.

Barnpassning: Förhandsanmälningar senast tisdagen den 29.3.2017 till info(at)piawesterberg.fi. Ingen avgift.

Skärmskoj: I närheten av TC.

Övrigt: Kafeteria i TC.

 

VÄLKOMMEN TILL VÅRTÄVLINGEN I HANGÖ, SÖDERN I FINLAND!

OK RASEBORG

Kilpailukutsu

KILPAILUKUTSU  PDF

OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU HANGOSSA SUNNUNTAINA 2.4.2017.

keskimatkan kilpailu (”pidennetty keskimatka”) kaikissa sarjoissa.

 

Sarjat: H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D14 H/D16, H/D18, H/D20, D21-80, H21-80.

Alustavat matkat:

D21               5,8 km                                H21               8,1 km

D35               4,5                                       H35               5,9

D40               4,4                                       H40               5,6

D45               3,9                                       H45               5,4

D50               3,5                                       H50               4,7

D55               3,2                                       H55               4,4

D60               2,9                                       H60               4,1

D65               2,6                                       H65               3,7

D70               2,2                                       H70               3,3

D75               2,2                                       H75               2,9

D80               1,9                                       H80               2,2

D20               4,1                                       H20               5,9

D18               3,9                                       H18               5,6

D16               3,2                                       H16               4,1

D14               2,8                                       H14               3,1

D12               2,3                                       H12               2,3

D12TR           1,9                                       H12TR           1,9

D10RR           2,0                                       H10RR           2,0

 

Osanottomaksut: Sarjat H/D10-14, 8 euroa, sarjat H/D16-20 12 euroa, muut 17 euroa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen Irma-palvelun kautta viimeistään maanantaina 27.3.2017. Mikäli kilpailija ei ilmoita Emit-kortin numeroa ilmoittautumisen yhteydessä, varaa järjestäjä hänelle vuokrakortin, hinta 4 euroa.

Jälki-ilmoittautuminen: Ei jälki-ilmoittautumisia. Tarjolla kuntosuunnistus.

Ensimmäinen lähtö: Klo. 11.00. Lähtöihin matkaa 1 200 m / 300 m.

Kartta: Tulostekartta A4, 6-värinen, Alkuperäinen: A. Paulin 2004. Ajantasaistettu 2014-17 (P. Kanste, S. Forsström), Mittakaava 1:10 000 sarjoissa H/D14-45, mittakaava 1:7 500 sarjoissa H/D10-12 ja H/D50-80. Käyräväli 2,5 m.

Leimausjärjestelmä: Emit-leimaus.

Opastus: Kilpailukeskuksena toimii Printal Oy:n tehdasalue Hangossa. Opastus: tie nro 25 Hanko Pohjoinen.

Paikoitus: Kilpailukeskuksen läheisyydessä.

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Björn-Erik Wickholm (040 505 6507), ratamestarit Sune Forsström ja Kaj Hällfors.

Tiedottaja: Kristian Forsell, (kristian.forsell(at)2me.fi, puh. 044 264 9067)          

Kuntosuunnistus: Radat 3 km (keskivaikea) ja 5 km (vaikea). Karttamaksu 10 euroa suoritetaan infoon.  Emit-leimaus, vuokrakortti 4 euroa. Lähdöt klo. 11-13.

Lähtöajat

Pukeutuminen ja pesu: Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Pesumahdollisuus Cuplis liikuntapaikka.

Muksula: Ennakkoilmoittautumiset viimeistään 29.03.2017 osoitteella info(at)piawesterberg.fi. Maksuton.

Rastiralli: Kilpailukeskuksen läheisyydessä.

Muuta: Kilpailukeskuksessa on kahvila.

 

TERVETULOA KEVÄTKILPAILUUN HANKOON, SUOMEN ETELÄÄN!

OK RASEBORG