Nyheter

Tillbaka

OK Raseborg ordnar utbildning för motionsorienteringsarrangörer i Ekenäs bibliotek (Raseborgsvägen 8) ti 21.5 kl. 17.30–19.30

av Jouko Nurmiainen den 14.05.2019
(läst av 154 besökare)

Utbildning för motionsorienteringsarrangörer

OK Raseborg erbjuder sina medlemmar en tvåtimmars utbildning som i första hand riktar sig till arrangörer av onsdagsträningar och andra motionsorienteringsevenemang inom föreningen, men också andra som är intresserade av utbildningens innehåll är välkomna.

Utbildningens huvudsakliga innehåll är resultatservice för motionsorientering med E-Results Lite i den nyaste versionen, som är kompatibel med Orienteringsförbundets Rastilippu.fi-tjänst. Vi går igenom och repeterar programmets viktigaste funktioner och lär oss hur Rastilippu.fi:s online-resultatservice fungerar. Dessutom går vi igenom några typiska problemsituationer och hur de kan lösas. På samma gång repeterar vi vad man ska göra genast efter evenemanget i E-Results Lite för att finslipa online-resultaten i Rastilippu.fi, spara de mer traditionella resultat- och mellantidslistorna och skapa xml-filen som behövs för rutthärveln.

Utöver den teoretiska undervisningen övar vi att använda resultatservicen i praktiken på en liten Emit-bana i bibliotekets mötesrum. Ta alltså med egen Emit!

Målsättningen med utbildningen är att erbjuda fler medlemmar av OK Raseborg grundkunskaper i E-Results Lite-resultatservicen och Emit-systemet och utveckla färdigheterna, kunskaperna och självsäkerheten hos enskilda arrangörer. Risken för allvarliga problem mitt under träningarna minskar då kunskapen om resultatservicetekniken ökar hos allt fler medlemmar.

Om tidtabellen så tillåter kan vi förutom resultatservice också behandla andra frågor som gäller motionsorienteringsarrangemang, allt efter deltagarnas önskemål. Även om vi inte hinner med allt på så kort tid får vi åtminstone veta om vilka ämnen vi nästa gång kan ordna utbildningstillfällen.

För utbildningen ansvarar Kristian Forsell assisterad av Jouko Nurmiainen. Utbildningen är tvåspråkig (svenska och finska): allting upprepar vi inte på bägge språken, men om någon inte förstår något som sägs kan man alltid be om förklaringar eller preciseringar.

Välkommen!