Nyheter

Tillbaka

Välkommen till FSO:s träningsdag som OK Raseborg ordnar på lördagen den 16 mars!

av Jouko Nurmiainen den 28.02.2019
(läst av 309 besökare)

FSO:s träningsdag i Hangö och Raseborg lö 16.3.

Som många säkert vet ordnar FSO i samarbete med sina medlemsföreningar på hösten och vintern ungefär en gång per månad en träningsdag både på NÅID:s och ÖID:s verksamhetsområde. Denna vintersäsongs sista FSO-träningsdag i södra Finland arrangeras av OK Raseborg i Lappvik och Predium på lördagen den 16 mars.

På förmiddagen får man öva sprintorientering på Lappvikskartan (två olika, relativt korta banor som är tillräckligt olika att man riktigt bra kan springa båda), träningen börjar kl. 10.00. Emit-stämpling. Efter sprinten publicerar vi rutthärveln så fort som resultaten blir färdiga så att den som tar sin dator med kan rita sina vägval redan under lunchpausen. Banläggare Sune Forsström.

Dusch- och bastumöjlighet finns fr.o.m. kl. 11.00 i Västerby skidstuga i Ekenäs, och var och en kan själv välja mellan olika lunchmöjligheter i Ekenäs.

Eftermiddagsprogrammet börjar 13.00 på Västerby skidstuga där vi tillsammans analyserar förmiddagens träning.

Klockan 14.00 börjar sedan skogsorienteringen i Predium, förhoppningsvis under så snöfria förhållanden som möjligt. Det kommer att finnas tre olika banor: normal svårighetsgrad (ca 5 km), medelsvår bana (ca 3 km, lämplig för t.ex. 13-14-åriga orienterare) och en lättare bana (ca 2 km, lämplig för 10-12-åringar). Emit-stämpling. Rutthärveln kommer att finnas också efter dessa banor. Banläggare Benny Forsström assisterad av Jouko Nurmiainen.

FSO fakturerar efteråt en liten kartavgift (5€/person) av deltagarnas föreningar; var och en köper och betalar sin lunch själv.

Inbjudan till evenemanget på FSO:s webbsida.

Anmälningsblankett på FSO:s webbsida – den sista anmälningsdagen är söndag den 10 mars.

Information och förfrågningar: Kristian Forsell: kristian.forsell59 AT gmail.com, 044 264 9067.

Välkommen!