Nyheter

Tillbaka

Kallelse till Orienteringsklubben Raseborg Vårmöte 24.3.2019 klockan 13.00 I Hangö. Tita-Marias skola, Rilaxgatan 13 B, Hangö.

av Per Kristian Forsell den 27.02.2019
(läst av 300 besökare)

OK Raseborg vårmötet 24.3. I Hangö Kallelse

Kallelse till Orienteringsklubben Raseborg Vårmöte

24.3.2019 klockan 13.00 I Hangö.

Tita-Marias skola, Rilaxgatan 13 B, Hangö.

Mötet börjar klockan 13.00 Kaffeservering från 12.30

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmöte har alla femton år fyllda närvarande medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst. Medlem, som önskar få något speciellt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte, bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Ärenden på vårmöte

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Föredragning av årsberättelsen

6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen

7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

8. Diskussion och beslut om föreningens verksamhet och mål på längre sikt

9. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

10. Av medlemmarna i enlighet med & 10 till behandling anmälda ärenden

11. Mötets avslutande

Före mötet arrangerastraditionella  KM i sprintorientering. Första start klockan 11:00.

Mera direktiv kommer på hemsidan inom kort. 

Samtidigt med orienteringen och efter orienteringen en möjlighet till ett liten ”lunch”.  Alltså även de som är med och inte orienterar kan också passa på att äta litet. Med ett mycket fördelaktigt pris!

 

Hjärtlig välkomna

Kristian