Nyheter

Tillbaka

Som vi vet arrangerar OK Raseborg tillsammans med FU-47 och HiKi FM i långdistansorientering 7–8.9.2019 i Fiskars, och nu har en anmälningsblankett för talkoarbetare öppnats på tävlingens webbsida (blanketten är på finska).

av Jouko Nurmiainen den 13.02.2019
(läst av 240 besökare)

Talko för FM i långdistans 7–8.9.2019

Arrangörskommittén för nästa hösts FM välkomnar en så stor mängd ivriga medlemmar av värdföreningarna som möjligt att delta i tävlingstalkot. Också andra frivilliga som vill delta i arrangerandet av ett stort orienteringsevenemang är varmt välkomna med. Det är lätt att anmäla sig till talkot: gå till FM-tävlingens webbsida via den här länken och fyll i internetblanketten där.

Alla tävlingsfunktionärer får som tack för mödan en tävlingsväst av en känd idrottstextiltillverkare. Om du fyller i blanketten senast i mitten av maj försäkrar du också att du får den storlek du vill ha på västen.

Observera även att också de som redan har en överenskommen uppgift i tävlingsarrangemangen bör fylla i blanketten för att försäkra sig om att få en väst i rätt storlek.

Om du redan vet vilken uppgift du kommer att ha på tävlingen kan du uppge din verkliga uppgift både som första och andra önskemål, alltså samma svar på bägge frågor. För dem som ännu inte har någon egen uppgift är det däremot viktigt att uppge önskemål från två olika sektorer, så att funktionärernas slutliga antal i olika uppgifter blir ungefär ändamålsenligt.

På talkot finns det arbete både för gamla och unga, för olika sakkunniga och för annars bara ivriga orienteringsvänner – alla får något intressant att göra. Välkommen!