Verksamhet

Motionsorientering

Orientering är en nyttig och omväxlande aktivitet för såväl intellekt som kropp. Det är en fin kombination av promenad, jogging och friluftsliv. Den minimerar effektivt stress och ohälsa. Orientering passar alla oberoende av ålder, kön och fysiska egenskaper. Den erbjuder unika naturupplevelser under olika årstider. Den är en bra familjesportgren där alla kan delta på sin egen nivå.

OK Raseborg ordnar från maj till oktober onsdagsträningar som är avsedda för alla. Det finns 4 olika banor med olika längder och svårighetsgrader. Om onsdagsträningarna får du information på föreningens hemsida www.okraseborg.fi och i föreningens tidning Kontrakurs, träningskalendern.

Orientering kan man börja utan större anskaffningar.

Ändamålsenlig klädsel i förhållandet till vädret och med vanliga tossor. Det är bra att ha en kompass och ett genomskinligt plastfodral att ha kartan i. Du kan hyra ett elektroniskt stämplingskort på träningsplatsen. Kortet visar tiden du varit i skogen. Man kan även orientera utan tid. Kartan kan du köpa på träningsplatsen för 5 €. Val av bana kan du rådfråga arrangörerna. Anmäl dig alltid när du startar och när du kommer i mål åt arrangören.

Junior- och nybörjarverksamhet

Junior- och nybörjarverksamheten som styrs av junior- och nybörjarsektionen med hjälp av lokala föreningsmedlemmar, har som målsättning att på ett enkelt och tydligt sätt skapa grunderna för orientering som motions- och tävlingsform. 

Nybörjarverksamheten arrangeras i Ekenäs och Ingå. Om resurser finns kan även Karis och Hangö vara aktuella. Nybörjarskolorna kompletteras med byaverksamhet för att verksamheten skall finnas nära deltagarna.

Kontakten till de yngre juniorerna utvecklas för att befrämja föreningsgemenskapen. Under året arrangeras två föreningsläger för juniorer och juniorerna bereds möjlighet att delta i FSO Storläger. Till Ekorrstigen reser vi med gemensam buss. Både juniorer med större erfarenhet och nybörjare deltar i juniorstafetter, t.ex. Ungdomens 10-mila, Nuorten Jukola och Nuorisovieti.

Möjligheterna att utvecklas som orienterare erbjuds juniorerna förutom via lägerverksamheten, även i anslutning till onsdagsträningarna och Karjaan Uras måndagsträningar. Juniorernas serietävling fortsätter under även i år 2016.

Skolorienteringen utgör också en viktig del av juniorverksamheten. För att skapa kontinuitet i junioverksamheten arrangeras en barn- och ungdomsledarkurser.

Tävlingsverksamhet

Som medlem i OK Raseborg kan du delta i nationella, individuella och lagtävlingar. En tävlingslicens behövs som samtidigt innehåller en försäkring. Licensen löser du in via IRMA där du också får information om och anmäler dig till tävlingar. Välkommen till OK Raseborg och upplev orienteringens spännande värld!

Man är aldrig för ung eller för gammal för att börja orientera!