Styrelsen

OK Raseborgs Styrelse / Hallitus:

Ordförande: Kristian Forsell
044-264 9067, kristian.forsell59[a]gmail.com

Viceordförande: Björn-Erik Wickholm
040-5056507, b-e.wickholm[a]pp1.inet.fi

Sekreterare: Malin Danielsson
0500-902350, malle.danielsson[a]hotmail.com

Kassör: Pia Bäck
0400-732583, piaback90[a]gmail.com

Sektionen för träning och tävling:

Benny Forsström, 040-5013519, benny.forsstrom[a]gmail.com

Sektionen för juniorer, nybörjare  och motion:

Pia Westerberg, info[a]piawesterberg.fi

Jonna Öblom,  jonna.oblom[a]gmail.com

Bengt Fagerlund, 044-0545494

Sektionen för tävlingsarrangemang och kartutskott:

Kaj Hällfors, 040-8206776, kaj.hallfors[a]gmail.com

Kommunikation, information och webbsidan:

Jouko Nurmiainen, 050-5181178, jouko.nurmiainen[a]gmail.com