OK Raseborgs Styrelse / Hallitus:

Ordförande: Kristian Forsell
044-264 9067, kristian.forsell59@gmail.com

Viceordförande: Björn-Erik Wickholm
040-5056507, b-e.wickholm@pp1.inet.fi

Sekreterare: Malin Danielsson
0500-902350, malle.danielsson@hotmail.com

Kassör: Pia Bäck
0400-732583, pia.back@hotmail.com

Sektionen för träning och tävling:

Benny Forsström, 040-5013519, benny.forsstrom@gmail.com

Sektionen för juniorer, nybörjare  och motion:

Pia Westerberg, info@piawesterberg.fi

Jonna Öblom,  jonna.oblom@gmail.com

Bengt Fagerlund, 040-8301095

Sektionen för tävlingsarrangemang och kartutskott:

Kaj Hällfors, 040-8206776, kaj.hallfors@gmail.com

Kommunikation, information och websidan:

Erik Haajanen, erik.haajanen[at]kolumbus.fi