SM-pitkien harjoituspaketit / training for the Finnish Long Distance championships:

Tarjoamme kuusi eri harjoitusaluetta kuudella eri suunnistuskartalla. 

Harjoitusten sijainti näkyy YLEISKARTALLA.

Huomioi seudulla liikkuessasi myös HARJOITUSKIELTOALUE.

* * *

We offer you six separate training areas on six different orienteering maps.

The location of the training areas are indicated on this OVERVIEW MAP.

When circulating in the region, please take notice of the EMBARGOED AREA.

* * *

Flacksjö-Kivijärvi rajoittuu SM-kilpailumaastoon, maastot kaikilla kartoilla vastaavat hyvin kilpailumaastoa. Kaikki harjoituskartat on tehnyt Arvo Paulin, joka on myös SM2019-kartoittaja ja -pääratamestari. Myös harjoitusten radat ovat kaikki SM2019-ratamestariryhmän laatimia.

Radat ovat pitkänmatkan tyyliset mahdollistaen myös rytmin ja tekniikan vaihdokset. Harjoitukset sisältävät liput maastossa ja määritteet kartoissa.

Kaikkien harjoituskarttojen mittakaavat voidaan valita vaihtoehdoista 1:7 500, 1:10 000 ja 1:15 000.

Karttoihin on merkitty pysäköintialueet. Toivomme, että noudatatte niitä. Pistepellot ovat kiellettyjä, ellei niitä ole erikseen ilmoitettu sallituiksi!

* * *

Flacksjö-Kivijärvi is adjacent to the embargoed competition terrain; the terrains on all the maps are very similar to the competition terrain. All the training maps have been drawn by Arvo Paulin, who has also made the competition map and will be the principal course setter of the championship and world ranking event. All the training courses have been planned by the course setter group of the event.

The courses are typical of long distance orienteering, and they allow for changes in pace and technique. There are control flags in the terrain and definitions on the maps.

The scales for all the training maps can be chosen among the following options: 1:7 500, 1:10 000, and 1:15 000.

Parking areas are indicated on the maps. Please use only these parking areas. Dotted fields are forbidden unless otherwise indicated!

KARTTAPALAT / MAP SAMPLES

Harjoituskartta 1 / Training map 1: Lillfors

Maastossa rasteja, muttei valmiita ratoja.

Controls in the terrain, but no ready courses.

Harjoituskartta 2 / Training map 2: Rövarberget

Maastossa on seuraavat radat / There are the following courses in the terrain: 7,1 km; 6,7 km; 4,6 km; 4,3 km.

Harjoituskartta 3 / Training map 3: Flacksjö-Kivijärvi

Maastossa on seuraavat radat / There are the following courses in the terrain: 9,6 km; 5,1 km.

Harjoituskartta 4 / Training map 4: Pitkälammi

Maastossa on seuraavat radat / There are the following courses in the terrain: 7,3 km; 5,6 km.

Harjoituskartta 5 / Training map 5: Ovanmalm

Maastossa on seuraavat radat / There are the following courses in the terrain: 7,5 km; 4,8 km.

Harjoituskartta 6 / Training map 6: Pyrkylännummi

Maastoon tulee kaksi rataa. Tämä maasto on käytössä vasta 30.5.2019 Prisma-rastien jälkeen.

There will be two courses in the terrain. This terrain will be available only after the Prisma-rastit of 30 May 2019.

* * *

Pakettien hinta on 7 €/kartta, 5–15 karttaa 6 €/kartta ja 16 karttaa tai enemmän 5 €/kartta.

The price of the training packages is 7 €/map, 5–15 maps 6 €/map, and 16 maps and more 5 €/map.

 

Karttatilaukset ja tiedustelut / Map orders and information:

040 5013519 Benny Forsström (benny.forsstrom at gmail.com);

040 5604538 Veikko Paulin (pohjan.paulinit at pp.inet.fi).

Erittele tilaukseen haluamasi harjoituskartat ja mittakaavat sekä laskutusosoite. Lasku toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla.

Kartat lähetetään postitse tai ne voi noutaa sovitusti Raaseporin alueelta.

* * *

When ordering, please specify the training maps and scales. Also provide an address for the invoice. The invoice will be delivered by e-mail.

The ordered maps will be delivered by mail or can be picked up in Raseborg upon agreement.

Majoitus / Accommodation

Tietoja majoitusvaihtoehdoista sekä kisaviikonloppua että etukäteisharjoittelua varten on Raaseporin kaupungin ja Lohjan kaupungin matkailusivuilla. Voi olla hyvä ajatus varata majoitus kisaviikonlopuksi jo nyt!

Information on accommodation possibilites for both the competition weekend and training can be found e.g. on the tourism websites of the city of Raseborg and the city of Lohja. It may be a good idea to book an accommodation for the competition weekend as soon as possible!